HEMATOSİTOBLAST Nedir?

HEMATOSİTOBLAST kelimesi ilk harfi H ve son harfi T olan bir kelimedir. Başında h sonunda t olan kelimenin birinci baş harfi h , ikinci harfi e , üçüncü harfi m , dördüncü harfi a , beşinci harfi t , altıncı harfi o , yedinci harfi s , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi o , onbirinci harfi b , onikinci harfi l , onüçüncü harfi a , ondördüncü harfi s , onbeşinci harfi t şeklindedir. Başı h sonu t olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

HEMATOSİTOBLAST anlamı

Retiküler bağ dokudaki ilkel retikulum hücrelerinden oluşan ve kan hücrelerinin asıl kökenleri olan oldukça büyük ilkel kan hücreleri, hemositoblast.

HEMATOSİTOBLAST hakkında bilgiler

HEMATOSİTOBLAST ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük