HEB ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "heb" olan, toplam 28 adet kelime bulunmaktadır. heb ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu heb ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde heb olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

HEBERSİZDEN

9 harfli kelimeler

HEBENNEKA, HEBCİRMEK

8 harfli kelimeler

HEBERDAR, HEBERMEK, HEBLEMEK

7 harfli kelimeler

HEBELER, HEBEYLE, HEBİLLİ, HEBÜLLÜ

6 harfli kelimeler

HEBENE, HEBENİ, HEBİGA, HEBİRE, HEBİSİ, HEBİYE, HEBLEM

5 harfli kelimeler

HEBBE, HEBEP, HEBER, HEBEŞ, HEBİK, HEBİL, HEBİS, HEBÜK

4 harfli kelimeler

HEBA, HEBE

3 harfli kelimeler

HEB

Bazı kelimelerin anlamları

HEB

Tane: Bir heb üzüm yedim ekşiydi.

HEBERMEK

Getirmek.

HEBÜLLÜ

Tokat şehrinde, Bereketli bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

HEBLEMEK

Asmadaki üzümün olgunlaşmaya başlamış tanelerini yemek.

HEBİLLİ

İçel şehri, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

HEBİGA

Heybe.

HEBERDAR

Haberi olan; haberci.

HEBENE

Testi.

HEBENİ

Testi.

HEBERSİZDEN

Ansızın, birden bire.

HEBENNEKA

Zeki ve becerikli olmadığı hâlde kendini öyle sanan kimse.

HEBİSİ

Hepsi. Hepsi, karşılığı hepici, hepisi.

HEBCİRMEK

Aksırmak.

HEBELER

Düzce ilinde, Yığılca ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

HEBİRE

Ara vermeden, sürekli. Durmadan.

HEBEYLE

İşte böyle: Gel hebeyle otur.

  -   -   -  

Anlamında HEB bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde HEB geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BAPTİST

Protestan mezhebine bağlı kimse.

HEBE

Heybe. Nişan töreninde oğlan tarafının kız tarafına verdiği para: Eminenin hebesini aldık. Çobanların omuzuna aldıkları giysi, kebe.

ORTODOKS

Hristiyan mezheplerinden biri. Bu mezhebe bağlı olan kimse. Dogmaya ve kilise öğretisine uygun olan.

ALCI

Alevi mezhebinden olan. Al basanların gittikleri hoca. Ankara şehri, Temelli bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Denizli ilinde, Kelekçi nahiyesine bağlı bir bölge. Yozgat ilinde, Sorgun belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

CAFER

Küçük akarsu. Caferi mezhebinin kurucusu. Hz. Ali'nin Mute Savaşı'nda ölen kardeşinin adı.

MAHVOLMAK

Yok olmak. Onulmaz duruma gelmek. Boşa gitmek, heba olmak. Bozulup yararsız duruma gelmek.

KATOLİK

Roma kilisesinin kendine verdiği ad. Katolik mezhebinden olan kimse. Hristiyanlığın mezheplerinden biri.

MALİKİLİK

Maliki mezhebi.

GAGAUZ

Çoğunlukla Basarabya'da, Tuna ağızlarında, Dobruca ve bulgaristan'da yaşayan, Hıristiyan Ortodoks mezhebinde bir Türk budunu.

HAYİR

İncirlik. Hayır; hayir heber.

Şİİ

Şiilik mezhebinden olan kimse.

AVDILMUS

Şia mezhebinde uğursuzluk sembolü mevhum bir şahsiyet.

KIZILBAŞ

Şii mezhebinin bir kolundan olan.

ÇÜTAH

Zayi; heba.

RAFIZİLİK

Şii mezhebinin bir kolu ve bu koldan olanların inancı.

MAHVETMEK

Yok etmek. Onmaz duruma getirmek. Bozup işe yaramaz duruma getirmek. Boşa gitmesine sebep olmak, heba etmek.

PROTESTAN

Hristiyanlıkta reform hareketi sonucu doğan mezhep. Bu mezhebe bağlı olan kimse.

SÖR

Katolik mezhebinde kendini dine adayan ve manastırda yaşayan kadın. Katolik mezhebinde dinle ilgili bir yükümlülük almayan ancak din uğruna hemşirelik, hasta bakıcılık vb. işlerde çalışan kadın. İngiliz soyluluk unvanı.

PRESBİTERYENLİK

Protestan mezhebinin demokratik kurallara göre kurulmuş bir kolu.

HEPİCİ

Hepsi. Hepsi, karşılığı hebisi, hepisi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük