HE ile başlayan 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "he" olan, 3 harfli toplam 21 adet kelime bulunmaktadır. he ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu he ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde he olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HEY

Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenen bir söz. Sitem, yakınma, azar, beğenme vb. çeşitli duyguları anlatan cümlelerde kullanılan bir söz.

HEM

Bir kimseyi uyarmak, bir şeyi açıklamak veya anlamı güçlendirmek için "özellikle, zaten, bir de, şurası da var ki" anlamlarında kullanılan bir söz. Açıklayıcı nitelikte olan ikinci cümleyi birinciye bağlayan bir söz.

HEÇ

Tuz. Hiç. Mısır ve benzerleri bitkilerin sapı. Patlatılmış mısır. Herhangi. Hiç bir şekilde. Bir kere olsun, bile.

HEG

Hak. Meyve ya da sebze taşımaya yarayan büyük sepet, küfe. Seslenme ünlemi, hey.

HEV

Acı ve dikkat ifade eden bir ünlem. Ev.

HES

İki kişiyle kullanılan büyük bıçkı.

HEŞ

Öküz, at ve benzerleri hayvanları yürütme ünlemi. Hiç. Hiç, karşılığı hec, heç.

HEK

Evet anlamında gerçekleme edatı olup soruların olumlu olduğunu belirtir. Meyve ya da sebze taşımaya yarayan büyük sepet, küfe. Azılı erkek domuz. Yenmeyen meyve ve sebzeler. Sıradan yürüyüş ve iz sürmede binicilik için kullanılan at.

HEN

Sen: Hen neden geldin?. En anlamında edattır: Hen güzeli benimkisi. Sen. En, azlık-çokluk zarfı.

HEP

Hiçbiri dışta tutulmamak veya eksik olmamak üzere, bütün, tüm olarak. Sürekli olarak, her zaman, daima.

HEJ

Hac.

HEZ

Açık fikirli, anlayışlı.

HER

Önüne geldiği ismin benzerlerini "teker teker hepsi, birer birer hepsi, birer birer tamamı" anlamıyla kapsayacak biçimde genelleştiren söz.

HEE

Evet anlamında gerçekleme edatı olup soruların olumlu olduğunu belirtir. Şaşma bildirir ünlem. Evet, hayır.

HED

Arapça kökenli hadd: had. Radyasyon ölçüm birimi, Derideki kızarıklık derecesine göre radyasyon miktarını belirleyen ölçüm biçimi.

HEC

Hiç. Hiç, karşılığı heç, heş.

HEĞ

Eğer, şayet. Meyve ya da sebze taşımaya yarayan büyük sepet, küfe. Davar çağırma ünlemi. Seslenme ünlemi, hey. Küfe.

HEB

Tane: Bir heb üzüm yedim ekşiydi.

HEH

Evet anlamında gerçekleme edatı olup soruların olumlu olduğunu belirtir.

HET

Korkutmak ya da susturmak için söylenir.