HE ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "he" olan, 15 harfli toplam 14 adet kelime bulunmaktadır. he ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu he ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde he olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HEDEFLEYEBİLMEK

Hedefleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

HEPATNAVİRÜSLER

İnsan hepatit B virüsü ve hayvanlardaki hepatit B virüs benzeri virüsleri bünyesinde bulunduran, kısmi çift iplikli DNA genom yapısına sahip, zarflı ve yaklaşık 42 nm büyüklüğe sahip virüslerin oluşturduğu aile, Hepadnaviridae.

HESAPLAYABİLMEK

Hesaplama imkânı veya olasılığı bulunmak.

HELALLEŞEBİLMEK

Helalleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

HESAPLİYABİLMEK

Hesaplayabilmek.

HEMATOSİTOBLAST

Retiküler bağ dokudaki ilkel retikulum hücrelerinden oluşan ve kan hücrelerinin asıl kökenleri olan oldukça büyük ilkel kan hücreleri, hemositoblast.

HEYECANLANDIRMA

Heyecanlandırmak işi.

HEMOGLOBİNOPATİ

Kalıtsal bozukluklardan dolayı anormal polipeptit zincirlerinden oluşan, orak hücre anemisi, hemolitik anemi ve talasemiye neden olan anormal tipteki hemoglobinlerin varlığı. Hemoglobin C, E, I, J, S, ve benzerleri yüzlerce tipi vardır.

HESAPLAŞABİLMEK

Hesaplaşma imkânı veya olasılığı bulunmak.

HEMANJİYOSARKOM

Kan damarı endotel hücrelerinden köken alan, uzun ve küt biçimli anaplastik endotelle döşeli damar boşluklarından oluşan ve elektron mikroskobik olarak Weibel-Palade cisimcikleri içeren, sıklıkla metastaz yapan, damarların yırtılması sonucu kanamalara ve ölüme neden olabilen, özellikle yaşlı Alman kurt köpeklerinde sıklıkla görülen kötücül tümör, anjiyosarkom, kötücül hemangoendotelyom.

HEMOPNÖMOTORAKS

Göğüs boşluğunda kan ve hava toplanması.

HEPATOSPLENİTİS

Karaciğer ve dalağın yangısı.

HEYKELLEŞTİRMEK

Heykel durumuna getirmek.

HEMAGLÜTİNASYON

Eritrositlerin çöktürülmesi. Kimi bakteriler veya virüslerin yüzeylerinde bulunan hemaglütinin proteinleri sayesinde, bu mikroorganizmaların uygun alyuvar hücreleri yüzeyine bağlanması ve alyuvarları çöktürmesi. Yanlış kan aktarımlarında antikorların alyuvar yüzeyindeki antijenlere bağlanması sonucu alyuvarların bir araya toplanarak kümeler oluşturması gibi alyuvar kümeleşmesine verilen ad.