HE ile başlayan 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "he" olan, 13 harfli toplam 36 adet kelime bulunmaktadır. he ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu he ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde he olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HELEOPLANKTON

Gölcük veya göletlerde bulunan plankton.

HEMOSİTOBLAST

Miyeloyit ana hücresi. Kemik iliğinde bulunan ve her tip beyaz kan hücresi (monosit, granülosit, lenfosit) ile megakaryosit ve eritrositleri veren çok yönlü hücre. Hematositoblast. , : Kan yapan dokularda bulunan ve kan gözelerini verecek olan ilkel bir göze tipi.

HELEZONLAŞMAK

Sarmal, kıvrımlı biçime gelmek.

HEYECANSIZLIK

Heyecansız olma durumu.

HEPATOKUPREİN

Karaciğerde fazla bakırı depolayan protein.

HEMOPERFÜZYON

Hastanın heparinlendikten sonra, atardamardan bir infüzyon pompası yardımıyla boru sistemi içine sevk edilen kanın reçine veya etkin kömür tozu gibi adsorban bir maddeyle dolu bir kartuştan geçirilmesi ve bir toplardamardan tekrar dolaşıma döndürülmesi biçiminde yapılan, zehirli maddelerin kandan uzaklaştırması için uygulanan bir eliminasyon yöntemi.

HEMOGLOBİNEMİ

Kan plazmasında serbest hemoglobin bulunması. Kan plazmasında serbest hemoglobin bulunması. Damar içi hemolizin önemli bir göstergesidir.

HETEROPHYİDAE

İnsan ve hayvanlarda parazitlenen Heterophyes, Metagonimus, Cryptocotyle, Stellantchasmus ve Euryhelmis gibi cinsleri bulunan Trematoda sınıfından bağırsaklarda yaşayan trematod ailesi.

HEMOSİTOMETRE

Kan hücreleri ve spermatozoonların sayımında kullanılan, üzerinde özel bölmelerin bulunduğu sayım kamarası ve iki adet sulandırma pipeti içeren alet.

HEPATOBLASTOM

Embriyonel dönemdeki hepatositlere benzeyen hücrelerin, küçük, düzensiz kordonlar ve portal alanları bulunmayan kümeler oluşturması ve alfa fetoprotein düzeyinin yükselmesiyle belirgin, yeni doğmuş ve gençlerde görülen kötücül karaciğer tümörü.

HESAPLATTIRMA

Hesaplattırmak işi.

HEMOGLOBİNÜRİ

İdrarda serbest hemoglobin bulunuşu.

HEMİPARALİZİS

Hemipleji.

HETEROFAGOZOM

Birincil lizozomların hücre dışından alınan heterojen içerikli maddelerle birleşmesiyle oluşan ikincil lizozomlar.

HETEROFİYOZİS

Heterophyes heterophyes adlı digenetik trematod türünün metaserkerleriyle enfekte balıkların çiğ veya az pişmiş olarak yenilmesi sonucunda insan ve hayvanlarda oluşan sindirim sistemi hastalığı.

HERPESVİRİDAE

Herpesvirüsler.

HEMOFAGOSİTOZ

Eritrositlerin fagositik hücrelerce yutulması. Yaşam süreleri dolmuş alyuvarların dolaşımdan uzaklaştırılması için alyuvarların fagositik hücrelerce yutulması.

HETERODİMERİK

Proteinin birbirinin aynı olmayan iki polipeptit zincirinden oluşması hâli.

HELECANLANMAK

Kalp çarpıntısına tutulmak.

HEYECANLANMAK

Herhangi bir nedenle güçlü, geçici bir duygulanımdan etkilenmek, heyecana gelmek, coşmak.