HE ile başlayan 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "he" olan, 12 harfli toplam 54 adet kelime bulunmaktadır. he ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu he ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde he olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HEMATİDROZİS

Hematidroz.

HEMİVERTEBRA

Anormal embriyon gelişimi sebebiyle omurun yarısının yokluğu.

HEMİSELLÜLOZ

Bitki hücre duvarında bulunan selüloza benzer, fakat daha küçük, alkalilerde eriyen, çeşitli şeker moleküllerinden oluşmuş, yüksek molekül ağırlıklı polisakkaritlerin bir grubu.

HETEROJENLİK

Genetikte, farklı genler tarafından oluşturulan aynı veya benzer fenotipler. Heterojen olma durum veya niteliği.

HEMATOSPERMİ

Semende kan bulunması, hemospermi.

HELİKOBAKTER

İnsan ve çeşitli hayvan türlerinin sindirim sistemlerinde bulunan ve özellikle midede yangısal değişikliklere neden olan helikal veya spiral biçimli mikroorganizmalar.

HEMATOKSİLEN

Bakkam ağacı gövdesinden elde edilen ve histolojik doku kesitlerinde çekirdek boyası olarak kullanılan doğal boya maddesi.

HEMATOSEPSİS

Septisemi.

HEPATOMEGALİ

Karaciğer büyümesi.

HEMİDESMOZOM

Epitel hücresinin bazal yüzeyinde bulunan ve onu bağ dokuya bağlayan yapı.

HEMOKROMATOZ

Vücutta aşırı demir birkimiyle oluşan metabolik bir hastalık.

HETEROGLİKAN

Heteropolisakkarit.

HEPATOPORTAL

Karaciğer portal sistemine ait veya onunla ilgili olan.

HEVTİKLENMEK

Neşelenmek. Oyalanmak. Duraksamak.

HEZDELLEMEYH

Beğenmek, hoşlanmak, sevmek.

HERBARTÇILIK

Herbart'ın ortaya koyduğu ruhbilim görüş ve yöntemlerini benimseyen akım.

HELECANLANMA

Helecanlanmak işi.

HEPATOTOKSİK

Karaciğer hasarı oluşturan, karaciğer hücreleri için zehirli.

HEMATOKSİLİN

Bakkam ağacı (Haematoxylon campechianum) gövdesinden elde edilen ve doku kesitlerinin boyanmasında yaygın bir şekilde kullanılan doğal bir boya.

HEMATOSİTÜRİ

İdrarda kırmızı kan hücrelerinin varlığı.