HAVITAĞIZ Nedir?

HAVITAĞIZ kelimesi ilk harfi H ve son harfi Z olan bir kelimedir. Başında h sonunda z olan kelimenin birinci baş harfi h , ikinci harfi a , üçüncü harfi v , dördüncü harfi ı , beşinci harfi t , altıncı harfi a , yedinci harfi ğ , sekizinci harfi ı , dokuzuncu harfi z şeklindedir. Başı h sonu z olan 9 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

HAVITAĞIZ anlamı

Boşboğaz: Mehmet havıtağızın biridir.

HAVITAĞIZ hakkında bilgiler

HAVITAĞIZ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük