HATİPLİKETENCİLER Nedir?

HATİPLİKETENCİLER kelimesi ilk harfi H ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında h sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi h , ikinci harfi a , üçüncü harfi t , dördüncü harfi i , beşinci harfi p , altıncı harfi l , yedinci harfi i , sekizinci harfi k , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi t , onbirinci harfi e , onikinci harfi n , onüçüncü harfi c , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi l , onaltıncı harfi e , onyedinci harfi r şeklindedir. Başı h sonu r olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

HATİPLİKETENCİLER anlamı

Düzce ili, Konuralp bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

HATİPLİKETENCİLER hakkında bilgiler

HATİPLİKETENCİLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük