Sonu HATIRLATMA ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "hatırlatma" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu hatırlatma ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında hatırlatma olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde hatırlatma olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HATIRLATMA

Anımsatma.

  -   -   -  

Anlamında HATIRLATMA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde HATIRLATMA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DÜŞÜNDÜRMEK

Düşünmesine sebep olmak, düşünmesine yol açmak. Tasalandırmak, kaygılandırmak. Akla getirmek, hatırlatmak.

SUFLE

Sahnedeki oyunculara, izleyicilere duyurmadan unutulmuş bir sözü veya cümleyi hatırlatma. Un, şeker, yumurta vb. maddelerin muhallebi kıvamına gelinceye kadar çırpılıp pişirilmesiyle yapılmış olan bir tatlı türü.

UYARMAK

Bir kimseye bir davranışta bulunmasını veya bulunmamasını söylemek, ikaz etmek. Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak. Bir canlının herhangi bir organını dıştan bir etki ile görev yapmaya zorlamak. Uyandırmak. Öğütle yola getirmeye çalışmak.

GAHMAH

Yapılan iyiliği tekrar tekrar hatırlatmak.

DEŞMEK

Oymak, delmek, yara açmak, içini açmak, karıştırmak, kazmak. Bir sorunun üzerinde yeniden durmak, hatırlatmak, kurcalamak.

ANDIÇ

Uyarı veya hatırlatmak için yazılan not.

TEMBİH

Bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme, bunu üsteleyerek hatırlatma, uyarı, uyarma. Uyarım.

İHTAR

Uyarma, dikkat çekme, uyarı. Bir şeyi birine hatırlatma.

ANIMSATMAK

Birisinin unuttuğu bir şeyi aklına getirmek, hatırlatmak. Birinin bir şeyi unutmamasını sağlamak, uyarmak, hatırlatmak.

NEŞTERLEMEK

Neşterle kesmek. Üzüntü verecek bir durumu veya sorunu hatırlatmak, deşmek.

OKŞAMAK

Sevgi, şefkat belirtisi olarak elini bir şeyin üzerinde yavaş yavaş gezdirmek veya ona hafifçe vurmak. Hafifçe dokunmak. Benzemek, andırmak, hatırlatmak. Bir kimseyi hoşnut etmek. Hafifçe dövmek.

SÖYLEMEK

Düşündüğünü ya da bildiğini sözle anlatmak. Herhangi bir şeyi bildirmek, anlatmak, demek istemek, hatırlatmak. Türkü, şarkı vb. okumak. Önceden bildirmek, tahmin etmek. Yapılmasını istemek. Yazmak, düzmek. Haber vermek. Sipariş etmek. Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak.

ANIMSATMA

Anımsatmak işi, hatırlatma.

ÇAĞRIŞIM

Bir düşünce, görüntü vb.nin bir başkasını hatırlatması. Davranışlar, düşünceler ve kavramlar arasında yer ve zaman birliğinin etkisiyle kurulan bağlantılar sonucu, bilinç alanına bunlardan birisi girdiğinde ötekini de bilince çekmesi olayı, tedai.

TELMİH

Anlatılmak istenen şeyi söz arasında imalı olarak belli etme, açıkça söylememe. Bir dizede veya beyitte bilinen bir olay, bir atasözü, fıkra vb.ni hatırlatma sanatı, anıştırma.

MUHTIRA

Herhangi bir şeyi hatırlatmak, uyarmak amacıyla yazılan yazı. Günlük. Andıç. Bir devletin başka bir devlete politik sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı, memorandum, nota.

ÇAĞRIŞTIRMAK

Bir çağrışıma yol açmak. Akla getirmek, hatırlatmak, andırmak. Benzemek, andırmak.

TEMBİHLEMEK

Uyarmak, hatırlatmak, tembih etmek.

NODULLAMAK

Hayvanı üvendireyle ya da sopayla dürtmek. Dürtmek, uyarmak, hatırlatmak.

DOKUNDURMAK

Dokunmasını sağlamak. Bir şeyi üstü kapalı ve sitem yollu hatırlatmak, tariz etmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük