HATIRLATMA ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "hatırlatma" olan, toplam 2 adet kelime bulunmaktadır. hatırlatma ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu hatırlatma ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde hatırlatma olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HATIRLATMA

Anımsatma.

HATIRLATMAK

Anımsatmak.

  -   -   -  

Anlamında HATIRLATMA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde HATIRLATMA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

NEŞTERLEMEK

Neşterle kesmek. Üzüntü verecek bir durumu veya sorunu hatırlatmak, deşmek.

UYARMAK

Bir kimseye bir davranışta bulunmasını veya bulunmamasını söylemek, ikaz etmek. Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak. Bir canlının herhangi bir organını dıştan bir etki ile görev yapmaya zorlamak. Uyandırmak. Öğütle yola getirmeye çalışmak.

TEMBİHLEMEK

Uyarmak, hatırlatmak, tembih etmek.

DEŞMEK

Oymak, delmek, yara açmak, içini açmak, karıştırmak, kazmak. Bir sorunun üzerinde yeniden durmak, hatırlatmak, kurcalamak.

TEMBİH

Bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme, bunu üsteleyerek hatırlatma, uyarı, uyarma. Uyarım.

ÇAĞRIŞIM

Bir düşünce, görüntü vb.nin bir başkasını hatırlatması. Davranışlar, düşünceler ve kavramlar arasında yer ve zaman birliğinin etkisiyle kurulan bağlantılar sonucu, bilinç alanına bunlardan birisi girdiğinde ötekini de bilince çekmesi olayı, tedai.

MUHTIRA

Herhangi bir şeyi hatırlatmak, uyarmak amacıyla yazılan yazı. Günlük. Andıç. Bir devletin başka bir devlete politik sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı, memorandum, nota.

DÜŞÜNDÜRMEK

Düşünmesine sebep olmak, düşünmesine yol açmak. Tasalandırmak, kaygılandırmak. Akla getirmek, hatırlatmak.

ANDIÇ

Uyarı veya hatırlatmak için yazılan not.

TELMİH

Anlatılmak istenen şeyi söz arasında imalı olarak belli etme, açıkça söylememe. Bir dizede veya beyitte bilinen bir olay, bir atasözü, fıkra vb.ni hatırlatma sanatı, anıştırma.

NODULLAMAK

Hayvanı üvendireyle ya da sopayla dürtmek. Dürtmek, uyarmak, hatırlatmak.

GAHMAH

Yapılan iyiliği tekrar tekrar hatırlatmak.

ANIMSATMA

Anımsatmak işi, hatırlatma.

SÖYLEMEK

Düşündüğünü ya da bildiğini sözle anlatmak. Herhangi bir şeyi bildirmek, anlatmak, demek istemek, hatırlatmak. Türkü, şarkı vb. okumak. Önceden bildirmek, tahmin etmek. Yapılmasını istemek. Yazmak, düzmek. Haber vermek. Sipariş etmek. Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak.

OKŞAMAK

Sevgi, şefkat belirtisi olarak elini bir şeyin üzerinde yavaş yavaş gezdirmek veya ona hafifçe vurmak. Hafifçe dokunmak. Benzemek, andırmak, hatırlatmak. Bir kimseyi hoşnut etmek. Hafifçe dövmek.

İHTAR

Uyarma, dikkat çekme, uyarı. Bir şeyi birine hatırlatma.

ANIMSATMAK

Birisinin unuttuğu bir şeyi aklına getirmek, hatırlatmak. Birinin bir şeyi unutmamasını sağlamak, uyarmak, hatırlatmak.

SUFLE

Sahnedeki oyunculara, izleyicilere duyurmadan unutulmuş bir sözü veya cümleyi hatırlatma. Un, şeker, yumurta vb. maddelerin muhallebi kıvamına gelinceye kadar çırpılıp pişirilmesiyle yapılmış olan bir tatlı türü.

DOKUNDURMAK

Dokunmasını sağlamak. Bir şeyi üstü kapalı ve sitem yollu hatırlatmak, tariz etmek.

ÇAĞRIŞTIRMAK

Bir çağrışıma yol açmak. Akla getirmek, hatırlatmak, andırmak. Benzemek, andırmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük