HATIRLATIVERMEK Nedir?

HATIRLATIVERMEK kelimesi ilk harfi H ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında h sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi h , ikinci harfi a , üçüncü harfi t , dördüncü harfi ı , beşinci harfi r , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi t , dokuzuncu harfi ı , onuncu harfi v , onbirinci harfi e , onikinci harfi r , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı h sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

HATIRLATIVERMEK anlamı

Anımsatıvermek.

HATIRLATIVERMEK hakkında bilgiler

HATIRLATIVERMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük