HARTMANELLOZİS Nedir?

HARTMANELLOZİS kelimesi ilk harfi H ve son harfi S olan bir kelimedir. Başında h sonunda s olan kelimenin birinci baş harfi h , ikinci harfi a , üçüncü harfi r , dördüncü harfi t , beşinci harfi m , altıncı harfi a , yedinci harfi n , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi l , onbirinci harfi o , onikinci harfi z , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi s şeklindedir. Başı h sonu s olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

HARTMANELLOZİS anlamı

Hartmannella cinsi protozoonların neden olduğu enfeksiyon.

HARTMANELLOZİS hakkında bilgiler

HARTMANELLOZİS ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük