HARİTACILIK Nedir?

HARİTACILIK kelimesi ilk harfi H ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında h sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi h , ikinci harfi a , üçüncü harfi r , dördüncü harfi i , beşinci harfi t , altıncı harfi a , yedinci harfi c , sekizinci harfi ı , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi ı , onbirinci harfi k şeklindedir. Başı h sonu k olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

HARİTACILIK anlamı

Haritacının yaptığı iş. Harita ve bu haritalarda kullanılan işaretlerin özelliklerini araştıran, haritanın tasarım, basım ve kullanım yöntemlerini geliştirmeye yönelik araştırmalar yapan bilim dalı, kartografi, kartografya.

HARİTACILIK hakkında bilgiler

HARİTACILIK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.