HANIMEFENDİLİK Nedir?

HANIMEFENDİLİK kelimesi ilk harfi H ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında h sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi h , ikinci harfi a , üçüncü harfi n , dördüncü harfi ı , beşinci harfi m , altıncı harfi e , yedinci harfi f , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi n , onuncu harfi d , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi k şeklindedir. Başı h sonu k olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

HANIMEFENDİLİK anlamı

Hanımefendi olma durumu ve özelliği.

HANIMEFENDİLİK hakkında bilgiler

HANIMEFENDİLİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük