HALLEDİVERMEK Nedir?

HALLEDİVERMEK kelimesi ilk harfi H ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında h sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi h , ikinci harfi a , üçüncü harfi l , dördüncü harfi l , beşinci harfi e , altıncı harfi d , yedinci harfi i , sekizinci harfi v , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi r , onbirinci harfi m , onikinci harfi e , onüçüncü harfi k şeklindedir. Başı h sonu k olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

HALLEDİVERMEK anlamı

Çabucak halletmek.

HALLEDİVERMEK hakkında bilgiler

HALLEDİVERMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük