HALKALIKURTLAR Nedir?

HALKALIKURTLAR kelimesi ilk harfi H ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında h sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi h , ikinci harfi a , üçüncü harfi l , dördüncü harfi k , beşinci harfi a , altıncı harfi l , yedinci harfi ı , sekizinci harfi k , dokuzuncu harfi u , onuncu harfi r , onbirinci harfi t , onikinci harfi l , onüçüncü harfi a , ondördüncü harfi r şeklindedir. Başı h sonu r olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

HALKALIKURTLAR anlamı

(Annelida),en büyük sınıfıdır.

HALKALIKURTLAR hakkında bilgiler

HALKALIKURTLAR ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük