HALİLBEYOĞLU Nedir?

HALİLBEYOĞLU kelimesi ilk harfi H ve son harfi U olan bir kelimedir. Başında h sonunda u olan kelimenin birinci baş harfi h , ikinci harfi a , üçüncü harfi l , dördüncü harfi i , beşinci harfi l , altıncı harfi b , yedinci harfi e , sekizinci harfi y , dokuzuncu harfi o , onuncu harfi ğ , onbirinci harfi l , onikinci harfi u şeklindedir. Başı h sonu u olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

HALİLBEYOĞLU anlamı

Zonguldak kenti, Devrek ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

HALİLBEYOĞLU hakkında bilgiler

HALİLBEYOĞLU ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük