HAFİFMEŞREP Nedir?

HAFİFMEŞREP kelimesi ilk harfi H ve son harfi P olan bir kelimedir. Başında h sonunda p olan kelimenin birinci baş harfi h , ikinci harfi a , üçüncü harfi f , dördüncü harfi i , beşinci harfi f , altıncı harfi m , yedinci harfi e , sekizinci harfi ş , dokuzuncu harfi r , onuncu harfi e , onbirinci harfi p şeklindedir. Başı h sonu p olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

HAFİFMEŞREP anlamı

Davranışları, içinde bulunduğu toplumun ahlak anlayışına uymayan (kadın), hafif yollu.

HAFİFMEŞREP hakkında bilgiler

HAFİFMEŞREP ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük