HAFİFLEYEBİLME Nedir?

HAFİFLEYEBİLME kelimesi ilk harfi H ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında h sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi h , ikinci harfi a , üçüncü harfi f , dördüncü harfi i , beşinci harfi f , altıncı harfi l , yedinci harfi e , sekizinci harfi y , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi b , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e şeklindedir. Başı h sonu e olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

HAFİFLEYEBİLME anlamı

Hafifleyebilmek işi.

HAFİFLEYEBİLME hakkında bilgiler

HAFİFLEYEBİLME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük