HADDİKİFAYE Nedir?

HADDİKİFAYE kelimesi ilk harfi H ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında h sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi h , ikinci harfi a , üçüncü harfi d , dördüncü harfi d , beşinci harfi i , altıncı harfi k , yedinci harfi i , sekizinci harfi f , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi y , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı h sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

HADDİKİFAYE anlamı

Yeterlik derecesi.

HADDİKİFAYE hakkında bilgiler

HADDİKİFAYE ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük