HADIMLAŞTIRMAK Nedir?

HADIMLAŞTIRMAK kelimesi ilk harfi H ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında h sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi h , ikinci harfi a , üçüncü harfi d , dördüncü harfi ı , beşinci harfi m , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi ş , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi ı , onbirinci harfi r , onikinci harfi m , onüçüncü harfi a , ondördüncü harfi k şeklindedir. Başı h sonu k olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

HADIMLAŞTIRMAK anlamı

Eneyerek kısırlaştırmak.

HADIMLAŞTIRMAK hakkında bilgiler

HADIMLAŞTIRMAK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük