Sonu H ile biten 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "h" olan 8 harfli toplam 547 adet kelime bulundu. Sonu h harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında h harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde h harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DOĞLUŞAH

Kütahya şehri, Sabuncu nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

ABALAMAH

Çocuk emeklemek, emekliyerek yürümeğe başlamak.

ÇÜTTÖYUH

Peygamber çiçeğine benzer bir çeşit ot.

İNŞALLAH

"Tanrı dilerse, Tanrı nasip ettiyse" anlamlarında dilek anlatan bir söz.

DALLAMAH

Budamak, seyreltmek.

SAPLAMAH

Saplamak, batırmak.

CARULLAH

Allah'a komşu olan. Mekke'ye gidip orada oturan kimse.

KİBLEGAH

Kıble.

OYSANMAH

Usanmak, bıkmak.

SIĞINLIH

Kesif kalabalık.

BONDURUH

Boyunduruk. Eski türkçe boyunduruk: boyunduruk.

KARAHMAH

Aydınlıktan karanlığa girerken göz hemen görmemek.

YEŞİLLIH

Yeşillik.

GULUNCAH

Bir ot.

MÜRECCAH

Yeğ.

SIAMAMAH

Sığamamak.

İŞEALLAH

İnşallah.

KAVALTAH

İğreti.

YAPINCAH

Çoban yağmurluğu, yamçı. Keçeden, yünden yapılan süvari yağmurluğu. Keçe yağmurluk; bk. ayrıca yapınca.

NANCILAH

Ne kadar. Ne kadarcık.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük