Sonu H ile biten 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "h" olan 5 harfli toplam 651 adet kelime bulundu. Sonu h harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında h harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde h harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KOĞAH

Saçtaki kepek.

ABLAH

Ablak. Çirkin, yakışıksız. İri, Şişman, hantal. Budaksız, düzgün ağaç.

HANIH

Hazıra konan.

İRBIH

İbrik.

TOPAH

Yuvarlak, küre biçiminde. Bir miktarınca olan. Top şekilli, top şeklinde.

SOYAH

Soylu, iyi cins: Bu inek soyahtır. Devamlı olarak, arka arkaya.

BALAH

Çocuk, yavru, küçük. Güvercin yavrusu. Manda yavrusu, malak. Tavşan yavrusu. Donun, pantalonun paçası. Malak, manda yavrusu.

YETİH

Bilen, aşina. Vakıf, agâh, haberdar; yetih olmak.

DUTAH

Tencere tutacağı. Bulaşık yıkama bezi. Sapanı elle tutarak idare etmeye yarayan çatallı ağaç. Eski türkçe tutyak: tutak; elcek; sabanın tutacak yeri. Tutak.

UNNUH

Değirmenlerde değirmenci hakkının konulduğu kiler.

ALEYH

Bir şeyin veya bir kimsenin karşısında olma, leh karşıtı.

FAKİH

Fıkıh bilgini.

HARIH

Su yolu, ark.

CIZIH

Çizgi. Çizgi; bk. ayrıca sızıh.

BURUH

Yumurtası burularak erkekliği giderilmiş koç, teke ve benzerleri hayvan. Densiz, münasebetsiz, aşırı cilve yapan. 1.Ters, inatçı. Erkek keçinin iğdiş edilmişi.

VİLİH

Üzüntü, şaşma bildiren ünlem.

PİŞİH

Kedi.

TARİH

Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz. Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı. Tarih dersi. Tarih kitabı. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyeti inceleyen bilim.

CİVİH

Cıvık, sulu.

ÜREYH

Yürek.