Sonu H ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "h" olan 3 harfli toplam 95 adet kelime bulundu. Sonu h harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında h harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde h harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KOH

Hayır, yok : -Mehmet Ali'yi gördün mü?- Koh. Yaranın üstündeki kabuk. Bostan kulübesi. Kof, içi boş, çürük. Küçük ev; bağ evi.

TOH

Ekilmemiş tarla. Koyu : Toh yeşil bir elbiselik aldım. Dolu, çok : Buğdaylar bu yıl toh. Yazıklar olsun anlamında üzüntü ya da pişmanlık belirtir ünlem. Köpeklerin boğazına takılan dikenli demir halka. Yeni doğmuş tay. Koyu (renk için). Karnı tok, doymuş. Tok. Eski türkçe tok: tok. Tok, sıkı, sağlam.

IAH

Hayır.

PIH

Aksırık. Koyun ve keçilerin küçük taneler biçiminde olan dışkısı. Prolaktin salınımını kısıtlayıcı hormon.

VOH

Koşum hayvanlarını durdurma ünlemi.

MOH

Meydan okuma sözcüğü : Moh gel döşek.

BOH

Soğanın ince, yeşil kısmı. Dışkı.

ÇOH

Çok, fazla. Deveyi yerden kaldırma ünlemi. Çok. Çok, bk. çog. İnce kalas. Aşın, fazla. Gayet, son derece.

POH

Pislik. Dışkı, pislik. Bok. Bir çözeltide bulunan hidroksil iyon konsantrasyonunun negatif logaritması.

YIH

Develeri çöktürmek için kullanılan ünlem.

PAH

Eğik olarak kesilmiş kenar. Bir yapı elemanında eğik bir yüzey elde etmek amacıyla keskinliği giderme.

VAH

"Yazık" anlamında söylenen bir söz.

TÖH

Yazık anlamında ünlem. Dökmek.

PEH

Şaşma ünlemi. Yapı yıkıntısı ve arsası. Beğeni ünlemi. Duvar : Pehin üstüne çıkma düşersin. Beğenme, kutlama belirtme için. Korkutma ünlemi.

TIH

Kurumuş üzüm ya da nar tanesi. Koyun, keçi, deve yavrusu gibi hayvanların pisliği.

HAH

Olması istenen veya beklenen bir şey olur olmaz duyulan sevinci ve onama duygusunu anlatan bir söz.

ADH

Antidiüretik hormon.

MUH

Tomurcuk. Çivi.

VİH

Üzüntü, şaşma bildiren ünlem.

CÖH

Yılmaz, cesur.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük