Sonu H ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "h" olan 10 harfli toplam 186 adet kelime bulundu. Sonu h harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında h harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde h harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SALAHORLUH

İşsizlik, başıboşluk, aylaklık.

UZANDIRMAH

Koşturmak.

YENDİRMEYH

İndirmek.

AVSUNNAMAH

Hastaları iyileştirmek için okuyup üflemek, bir takım göreneksel işlemler yapmak. Zehirli hayvan sokmalarına karşı okuyup üfleyerek bağışıklık kazandırmak, şerbetlemek.

METOHLAMAH

Eskimek.

HAPURDAMAH

Körpe kuzu ve oğlak oynamak, zıplamak: Bahsana şuna bikere hapur hapur hapurdayor. Beyle hapurdamah iyi değil sora nazar olur.

DEVİYHMEYH

Ürkerek yürümek.

FENAFİLLAH

Allah'ın varlığı içinde yok olma.

ŞULARLAMAH

İri iri dikmek, teyellemek.

İRDELEMEYH

Bir şeyin üzerine fazlaca düşmek, incelemek, araştırmak. Dedikodu yapmak: Bu işi beğenmezsen beğenme daha ne irdeliyersen. Bir şeyi çok incelemek, araştırmak. Dedikodu etmek.

HOYUHLAMAH

Korkmak, ürkmek, çekinmek.

IRGALANMAH

Sallanmak.

ZOHURDAMAH

İrinli yara zonklamak, ağrımak.

ÜSDELEMEYH

Üstünde durmak, üstelemek.

GARAMTURAH

Siyaha yakın bir renk.

BIDILDAMAH

Kendi kendine konuşmak, mırıldanmak, homurdanmak, söylenmek fısıldamak.

PAYALANMAH

Kendini övmek, övünmek. İşi kendi yapmış gibi görünmek.

BAĞIŞDAMAH

Bağışlamak.

ELLİYEJEYH

Edecek, yapacak, elliyecek.

MIZIHÇILIH

Oyunbozanlık.