H ile başlayan 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "h" olan, 7 harfli toplam 1055 adet kelime bulunmaktadır. h harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu h harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde h harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HÖTÜMEN

Kötürüm.

HALFELİ

Iğdır ili, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

HALETİN

Hala.

HARBICA

Hemencecik, çabucak.

HÜLLECİ

Hülle yoluyla evlenme işini gerçekleştiren kimse.

HASIRLI

Hasırı olan, hasırla kaplanmış olan. Hasırla kaplanmış şişe.

HALVETİ

İbadetlerini ıssız yerlerde yapan bir tarikat. Bu tarikattan olan kimse.

HÜCUMCU

Hücum eden, saldıran. Takım oyunlarında hücum eden oyuncu.

HARAZAN

Pulluğun önünde bulunan tekerlek. Sabanı ya da pulluk tekerleklerini boyunduruğa bağlayan ağaç. Kağnı arabasına koşulan öküz ve mandaları sürmek için kullanılan, öküz derisinden örülmüş kamçı.

HACILLI

İstanbul ili, Ağva nahiyesine bağlı bir yer.

HAŞLAMA

Haşlamak işi. Haşlanarak pişirilen şey.

HIŞIRTI

İnce cisimler hışırdarken çıkan sesin adı.

HELHELA

Evecen kimse: Ne helhelasın.

HERGİNE

Yıl aşırı: Bu inek hergine doğurdu.

HAMERET

Çirkin.

HABİTUS

Bitkinin yerindeki durumu, dallanması, köklerinin toprak içerisindeki dağılmasını belirten morfolojik görünüş.

HAPAPCI

Nalıncı.

HARMANİ

Bütün vücudu saran, kolsuz ve bazen kukuletalı bir tür üst giysisi.

HATILLI

Hatırlı.

HAVALIK

Balıklardaki solungaç.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük