H ile başlayan 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "h" olan, 6 harfli toplam 1351 adet kelime bulunmaktadır. h harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu h harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde h harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HADIZE

Nişasta ile üzüm suyunun kaynatılıp bezlere serilmesi ile yapılan pestil.

HOYTAR

Kuru ot.

HINAMİ

Damat ve gelinin anne ve babaları, dünür. Akraba.

HONTİK

Küçük çukur.

HACLAP

Beştaş oyununun taşları.

HAHANA

Bir ve iki yaş arasında dişi keçi.

HEŞDİK

Küçük taşlarla oynanan beştaş oyunu.

HÖMBÜK

Kambur.

HAHCIH

Ermeni ya da Rus kızı.

HATİFE

Sesi işitilip de kendisi görünmeyen kimse. Çağıran, seslenen.

HACCAK

Güzel, iyi.

HANKAN

Han soyundan gelen kimse.

HILLİK

Çoban kepeneği. Eski. Toprak yemek kabı, güvecin küçüğü.

HÖCENE

Köy evlerinde ocakların yanında bulunan, çay bardaklarını, kahve fincanlarını koymaya yarayan küçük raflar.

HARMAN

Biçildikten sonra tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi. Bu işin yapıldığı yer ya da mevsim. Birçok çeşitten birer parça alıp yeni birleşim oluşturma işi. Herhangi bir şeyin çok bulunduğu yer. Selüloz açılması aşamasından başlayıp kâğıt veya karton sayfasının meydana gelmesine kadar kullanılan bir veya birkaç kâğıt hamuru ile diğer malzemelerin meydana getirdiği sulu süspansiyon. Herhangi bir şeyin toplu hâlde bulunduğu, işlendiği veya satıldığı yer.

HEZİNE

Hazine.

HARLAK

Harıltı ile akan su, çağlayan.

HERECE

Yayık.

HODDİK

Çocuk oyununda nişan olarak ortaya konulan ağaç, taş, kemik ve benzerleri şeyler.

HORMUL

Kaba, sert, gönül kırıcı kişi. Zengin.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük