H ile başlayan 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "h" olan, 6 harfli toplam 1351 adet kelime bulunmaktadır. h harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu h harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde h harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HİCRAN

Bir yerden veya bir kimseden ayrılma, ayrılık. Ayrılığın neden olduğu onulmaz acı.

HOYUKH

Bostan korkuluğu.

HAMLAÇ

Üfleç.

HÖRKUÇ

Hörgüç.

HONNUK

Bahçelere su almak için duvar dibinden açılan delik. Üzeri kapalı su yolu. (Gömlekçi Bor Niğde).

HÖRTÜM

Yudum. Cinsel istek.

HABENA

Dizgin, şerit.

HORTİK

Eşek, katır, domuz, deve gibi hayvanların yavrusu: Eşek hortik doğurmuş. Çukur yerler. Turşuluk ufak patlıcan. Eski türkçe kort+ik: Zemin veya duvarda kendiliğinde açılmış büyükçe delik (Erzincan Merkez).

HODUMA

Tabaklanarak boyanmış, cilalanmış deriden yapılan çizme.

HAYATİ

Hayatla ilgili. Büyük önem taşıyan, önemli.

HINCAL

Kama. "Hıncını al" anlamnda kullanılan bir isim".

HEYHEY

Sinirlilik.

HILIKE

Giyimine özen göstermeyen.

HUYNUK

Herşeyden önce, özellikle, en çok.

HERYEN

Henüz evlenmemiş, ergen.

HIRÇIK

Eski, lime lime, yamalı (eşya için).

HINDIL

Üstübaşı yırtık perişan kişi.

HİNNİK

Sümük. Genizden konuşan kişi.

HAPRÜK

Gübür, süprüntü.

HÜNBED

Ümmet.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük