H ile başlayan 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "h" olan, 4 harfli toplam 299 adet kelime bulunmaktadır. h harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu h harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde h harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HAVT

Çeşme yalağı, oluk. Hayvan yemliği. Deve semeri, havut. Çeşme oluğu. Bahçelerdeki küçük havuz. (Başkışla Karaman Konya).

HOHO

Çocuk dilinde umacı. Çocukları korkutmak için söylenir, korkunç yaratık. Öcü, umacı.

HUHU

Bir çeşit kuş.

HERİ

Seslenme ünlemi. Ağır, yavaş. Sincap.

HİRİ

Öksürüğün tedavisinde kullanılan hatmi bitkisi.

HILT

Karışık. Tortu: Yağı erittim, fakat hıltı çok çıktı. Harmanda tam saman haline gelmemiş ekin. Kışın el ve ayak parmaklarının soğuktan kızararak şişmiş durumu. Hile: İşin içine hılt karıştırma. Dürüst olmayan, bencil, düzmeci kişi. Can sıkıntısı. Bol, geniş, gevşek. Şişman ve uyuşuk kişi. İyi yoğrulmamış, çiğ. Humor.

HAYF

Hayf, öç.

HOLT

Tahıl konulan ambar. İyi olmayan (şey için).

HUMA

Büyük bilye.

HAZA

Tam anlamıyla.

HAVŞ

Avlu, bahçe.

HADE

Haydi. Sahi mi, gerçek mi? anlamında kullanılır:-Ahmet ölmüş.-Hade?.

HÜRÜ

Huni. Huri.

HADA

Haydi: Hada gayri gidelim. Eyvah.

HIRK

Sürülüp dinlenmeye, nadasa bırakılan tarla. Daha bitek olması için tarlanın ikinci defa sürülmesi. (Üreğil Çankaya Ankara).

HABS

Hapis.

HUĞU

Tarla ve bostanlara yapılan küçük bekçi kulübesi.

HUZU

Kaba, ince ruhlu olmayan.

HENG

Ahenk: Dövüşürken hengine mi baktın ?. Özellikle kızların eğlenip oynaması için.

HAZF

(Divan edebiyatı terimi) Eski yazıda noktasız kelimelerden yazı meydana getirme sanatı. Böyle olan yazıya mahzuf denirdi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük