H ile başlayan 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "h" olan, 4 harfli toplam 299 adet kelime bulunmaktadır. h harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu h harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde h harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HAMI

Hepsi. Hem. Herkes.

HAFS

Hapis.

HARU

Sabanın ağaç kısmı. Saban.

HAKA

Köy odalarında yakmak için herkesin getirdiği yakacak payı.

HİRA

Cılız, çelimsiz, sıska.

HOTA

Şaka. Çocukların kaydırak oyunlarında, çengelli sopalarla oynadıkları oyunlarda ortaya koydukları yuvarlak ağaç, taş ya da kemik. Yaşa anlamında beğeni ünlemi. Başıboş gezen hayvan. Kabadayı. Kaydırak oyununda ortaya konan taş, ağaç, kutu ve benzerleri nesneler.

HİRİ

Öksürüğün tedavisinde kullanılan hatmi bitkisi.

HÜMA

Başına konduğu kimseye mutluluk getirdiğine inanılan talih kuşu.

HOZU

Kaba kişi. Kimseye yaklaşmayan, çekingen kişi.

HASE

Patiska.

HİDR

Su veya hidrojene işaret eden latince bir ön ek.

HAVI

Pekmez, yağ ve undan yapılan bir çeşit helva.

HAHA

Kaka. Kahkaha. Gülme.

HIRT

Sersem, budala, ahmak. Kaba, incelikten anlamayan (kimse).

HÜLF

Çekingenlik, korku: Benim kimseden hülfüm yok.

HERA

Hastalıktan zayıf düşen güçsüz çocuk: Bu hera çocuğa da iş gördürülür mü?.

HARÇ

Harcanan para, masraf. Yapıda tuğla veya taşların örgüsünü sağlamlaştırmak, duvarları sıvamak için kullanılan, toprak, saman, kum, kireç, çimento vb. şeyleri su ile kararak yapılmış olan karışım. Resmî işlerde devlet veznesine ödenen para. Yükseköğrenim öğrencilerinin ödemek zorunda olduğu katkı payı. Bir yemeğin yapılmasında kullanılan ve tat veren maddelerin bütünü. Bahçıvanlıkta değişik nitelikteki toprak vb. maddelerin karıştırılmasıyla hazırlanmış toprak. Giysiler dikilirken kullanılan tamamlayıcı veya süsleyici şeyler.

HAÇI

Ufak sırık.

HINT

Yorgunluk: Çalışa çalışa hınt oldum. Güç, kuvvet, takat. Öfke, kızgınlık. Ev: Bir hınt sahibi olamadım. Değnekle oynanan top oyununda kale. Arpa. Ayak kaşıntısı.

HICI

Çocuk dilinde pis, kirli şey: Yavrum o hıcıyı tutma.