H ile başlayan 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "h" olan, 3 harfli toplam 107 adet kelime bulunmaktadır. h harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu h harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde h harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HUL

Sağır. Yeni doğan danaların konulduğu yer. Yaylalarda sütleri saklamak için ağaç ya da taştan yapılan kulübe. Yoğrulmuş hamur içerisindeki unlu topaklar; yumru.

HAL

Çözme, çözülme. Sebze, meyve, bakliyat vb.nin satıldığı yer. Karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca varma. Çözüm. Eritme. Tahttan indirme.

HÖÇ

Deveyi kaldırmak için söylenen sözcük.

HOÇ

Koşmaca oyunu. Deve kovalama ünlemi. Bununla birlikte: Hoç bu işi ben yapmadım.

HEH

Evet anlamında gerçekleme edatı olup soruların olumlu olduğunu belirtir.

HİR

Her.

HÜĞ

Höyük. Mısırı koçanıyla saklamak için silindir biçiminde çitten yapılmış ambar. Çardak.

HUT

Şıra yapılan yer.

HÖR

Kalın pamuk ipliği. Kıl iplik.

HEV

Acı ve dikkat ifade eden bir ünlem. Ev.

HÖL

Az ıslaklık: Buğdaya höl değmiş. Yaş (toprak, çamaşır ve benzerleri şeyler için). Sürülmeye, ekilmeye hazır duruma gelmiş tavlı toprak. Tavukların altına fol olarak konulan yumurta biçimindeki lüle taşı. Çocuk pisliği. Kundak çocuklarının altına konulan elenmiş ince toprak. Islak, nemli. Islaklık, rutubet. Yaşlık, rutubet.

HUG

Tarla ve bostanlara yapılan küçük bekçi kulübesi.

HOĞ

Aşırı cinsel istek. Öç, hırs: Hoğunu almayınca duramaz. Kumaşın ince tüyü, hav: Paltomun hoğu döküldü.

HOM

Deniz dalgası. Kalabalık. Yani. Ham.

HAS

Özgü. Başmaklık. Hükümdara özgü olan. İyi nitelikleri kendinde toplamış olan (kimse). Katışıksız, en iyi cinsten, saf.

HEE

Evet anlamında gerçekleme edatı olup soruların olumlu olduğunu belirtir. Şaşma bildirir ünlem. Evet, hayır.

HAC

Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi. İslam'ın beş şartından biri olan, Müslümanlarca zilhicce ayında Mekke'de yapılmış olan Kâbe'yi ziyaret ve tavaf ibadeti.

HED

Arapça kökenli hadd: had. Radyasyon ölçüm birimi, Derideki kızarıklık derecesine göre radyasyon miktarını belirleyen ölçüm biçimi.

HAD

Sınır, uç. İnsanın yetki ve değeri. Derece. Terim.

HAZ

Hoşa giden duygulanma, hoşlanma, zevk. Sürdürülmesi istenen ılımlı ve doygunluk veren coşku. Ezgi. Bir şeyden duyusal veya manevi sevinç duyma.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük