H ile başlayan 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "h" olan, 16 harfli toplam 58 adet kelime bulunmaktadır. h harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu h harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde h harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HİPERKALSİTONEMİ

Kanda kalsitonin hormonu artışı.

HİPERFOSFATASEMİ

Kanda alkalen fosfatazın düzeyinin yükselmesi.

HİPERÖSTROJENİZM

Aşırı östrojen salgılanması veya alınması. Tüm türlerde üreme organlarında östrojenizme benzer bulgulara neden olur. Köpeklerde deri lezyonlarına, kemikiliğinin baskılanması sonucu pansitopeni, anemi, trombositopeni ve granülositopeniye meydana gelir. Engelleyici etkisinin mekanizması bilinmemektedir.

HEYECANLANABİLME

Heyecanlanabilmek işi.

HİPERGLİSERİDEMİ

Kanda aşırı gliseridler, genellikle trigliseridlerin olması. Hipertrigliseridemi.

HEYECANLANDIRMAK

Heyecan duymasına sebep olmak.

HİPOPİGMENTASYON

Pigmentasyonun yetersiz oluşu.

HİPERKATABOLİZMA

Katabolizmanın anormal olarak artması durumu.

HEMANJİYOBLASTOM

Beyinde özellikle meninks kılcal damarlarındaki anjiyoblastlardan köken alan damar tümörü.

HACIKABASAKALLAR

Aydın kenti, Çine ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

HİPERGLOBULİNEMİ

Kanda globulin proteininin normal sınırlarının üzerine çıkması.

HİDRODİNAMOMETRE

Bir sıvının akış hızını ölçen alet.

HİPERVİTAMİNOZİS

Vitamin zehirlenmesi.

HIZLANDIRABİLMEK

Hızlandırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

HARHARİYASGİLLER

Balıklar (Pisces) sınıfının, köpek balıklan (Selachii) takımının, yıldız omurlular (Asterospondyli) alt takımından, solungaç yarıkları ve dişleri küçük, derileri saydam olan, doğuran, bütün denizlerde yaşayan bir familya. Harhariyas (Carcharhinus lamia), pamuk balığı (Carcharias glauca) türleri iyi bilinir. (Carchariidae, anlamdaş. Galeidae, pamuk balığı (Carcharias glauca) türleri iyi bilinir.

HİYOVERTEBROTOMİ

Atlarda hava keselerinin empiyemi, konkrementleri, tympanitis ve tümoral olgularında hava keselerinin (saccus aeropharus) operatif yöntemle açılması.

HACIALİPALANGASI

Erzincan ili, Çatalarmut bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

HİPERKORTİZOLİZM

Hiperadrenokortisizm.

HAYVANOĞLUHAYVAN

Kurnaz, işini bilen, düzenbaz, açıkgöz, uyanık kimse. Hakaret içeren bir seslenme sözü.

HİPERGLOBÜLİNEMİ

Kanda herhangi bir globülinin anormal olarak artması.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük