H ile başlayan 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "h" olan, 16 harfli toplam 58 adet kelime bulunmaktadır. h harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu h harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde h harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HIZLANDIRABİLMEK

Hızlandırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

HİPERPARAZİTİZİM

Bir parazitin diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşaması durumu.

HUYSUZLAŞIVERMEK

Çabucak veya ansızın huysuzlaşmak.

HİPERHİDRATASYON

Hiperhidrasyon.

HACIKABASAKALLAR

Aydın kenti, Çine ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

HİPERFOSFATASEMİ

Kanda alkalen fosfatazın düzeyinin yükselmesi.

HİPERKORTİZOLİZM

Hiperadrenokortisizm.

HAMİYETPERVERLİK

Hamiyet sahibi olma.

HÜSEYİNÇAVUŞOĞLU

Zonguldak şehrinde, Devrek belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

HOROZİBİĞİGİLLER

Ispanaklar takımından, örneği horozibiği olan bitki familyası.

HACIİBRAHİMUŞAĞI

Aksaray ili, Ortaköy ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Kahramanmaraş ili, Süleymanlı nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

HİSSETTİREBİLMEK

Hissettirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

HİPERGLOBÜLİNEMİ

Kanda herhangi bir globülinin anormal olarak artması.

HOMOJENLEŞTİRMEK

Bağdaşıklaştırmak.

HEYECANLANABİLME

Heyecanlanabilmek işi.

HİPOMİYELİNASYON

Sinir sisteminde miyelin miktarının yetersiz olması.

HİPERKATABOLİZMA

Katabolizmanın anormal olarak artması durumu.

HOMOPOLİSAKKARİT

Nişasta, selüloz gibi aynı tip monosakkarit monomerlerinden oluşmuş, dallanmış veya tek zincir durumunda olan polisakkarit, homoglikan.

HARMANCIKDEMİRCİ

Bursa ilinde, Keles ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük