H ile başlayan 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "h" olan, 16 harfli toplam 58 adet kelime bulunmaktadır. h harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu h harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde h harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HEMOPERİKARDİYUM

Kalp kesesi içerisinde, yangıya bağlı olmaksızın, pıhtılaşmış hâlde kan toplanması, hemoperikart, hematoperikart.

HARMANCIKDEMİRCİ

Bursa ilinde, Keles ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

HEMOGLOBİNOMETRE

Kandaki hemoglobin miktarını belirlemek için kullanılan bir alet.

HAYVANOĞLUHAYVAN

Kurnaz, işini bilen, düzenbaz, açıkgöz, uyanık kimse. Hakaret içeren bir seslenme sözü.

HİPERSENSİBİLİTE

Anafilaksi.

HETEROSEKSÜELLİK

Heteroseksüel olma durumu.

HAMİYETPERVERLİK

Hamiyet sahibi olma.

HİPERPARAZİTİZİM

Bir parazitin diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşaması durumu.

HACIALİPALANGASI

Erzincan ili, Çatalarmut bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

HÜSEYİNÇAVUŞOĞLU

Zonguldak şehrinde, Devrek belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

HOLOPROZENSEFALİ

Nöronal migrasyon anomalisi, beyin yarım kürelerinin deformiteleri ve özellikle koku soğanıyla traktuslarının yokluğuyla belirgin, merkezi sinir sisteminin bir gelişim bozukluğu.

HEMOGLOBİNOMETRİ

Kandaki hemoglobin miktarının belirlenmesi işlemi.

HİPEREKSTENSİYON

Aşırı derecede gerilme.

HETEROTRANSPLANT

Farklı bireyler arasında yapılan doku aşısı. Heterogreft.

HİPERKORTİZOLİZM

Hiperadrenokortisizm.

HOMOJENLEŞTİRMEK

Bağdaşıklaştırmak.

HİPOMİYELİNASYON

Sinir sisteminde miyelin miktarının yetersiz olması.

HİPERLAKTASİDEMİ

Kanda laktik asit miktarının artması. Laktik asidemi.

HİSSETTİREBİLMEK

Hissettirme imkânı veya olasılığı bulunmak.