H ile başlayan 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "h" olan, 16 harfli toplam 58 adet kelime bulunmaktadır. h harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu h harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde h harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HODGKİNHÜCRELERİ

Sternberg dev hücreleri.

HİPOAMİNOASİTEMİ

Kanda normalden daha az miktarda aminoasit olması.

HOMOPOLİSAKKARİT

Nişasta, selüloz gibi aynı tip monosakkarit monomerlerinden oluşmuş, dallanmış veya tek zincir durumunda olan polisakkarit, homoglikan.

HAREKETLENDİRMEK

Hareketlenmesine yol açmak.

HİPERPARAZİTİZİM

Bir parazitin diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşaması durumu.

HİPERHİDRATASYON

Hiperhidrasyon.

HİPERKATABOLİZMA

Katabolizmanın anormal olarak artması durumu.

HAMİYETPERVERLİK

Hamiyet sahibi olma.

HİPERKALSİTONEMİ

Kanda kalsitonin hormonu artışı.

HİPEREKSTENSİYON

Aşırı derecede gerilme.

HEYECANLANIVERME

Heyecanlanıvermek durumu.

HİPERMETABOLİZMA

Bazal metabolizma hızının yüksek oluşu, vücut metabolizmasında hızlanmayla belirgin durum. Oksijen, besinler ve diğer materyallerin vücut tarafından anormal bir biçimde artmış kullanımı.

HOROZİBİĞİGİLLER

Ispanaklar takımından, örneği horozibiği olan bitki familyası.

HACIALİPALANGASI

Erzincan ili, Çatalarmut bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

HACIKABASAKALLAR

Aydın kenti, Çine ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

HİPERKORTİZOLİZM

Hiperadrenokortisizm.

HİYOVERTEBROTOMİ

Atlarda hava keselerinin empiyemi, konkrementleri, tympanitis ve tümoral olgularında hava keselerinin (saccus aeropharus) operatif yöntemle açılması.

HIRKATEPESİDELİK

Nevşehir şehri, Hacıbektaş belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

HEMOGLOBİNOMETRE

Kandaki hemoglobin miktarını belirlemek için kullanılan bir alet.

HİSSETTİREBİLMEK

Hissettirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük