H ile başlayan 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "h" olan, 16 harfli toplam 58 adet kelime bulunmaktadır. h harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu h harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde h harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HİPERGLOBULİNEMİ

Kanda globulin proteininin normal sınırlarının üzerine çıkması.

HOMOJENLEŞTİRİCİ

Yüksek basınç altında homojenleştirme işlemini yapan cihaz, homojenizatör.

HİNOĞLUHİNLEŞMEK

Çok kurnazlaşmak, her dönemin şartlarına uymak.

HEYECANLANABİLME

Heyecanlanabilmek işi.

HARMANCIKDEMİRCİ

Bursa ilinde, Keles ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

HİPERMETABOLİZMA

Bazal metabolizma hızının yüksek oluşu, vücut metabolizmasında hızlanmayla belirgin durum. Oksijen, besinler ve diğer materyallerin vücut tarafından anormal bir biçimde artmış kullanımı.

HİPERGLOBÜLİNEMİ

Kanda herhangi bir globülinin anormal olarak artması.

HİPERÖSTROJENİZM

Aşırı östrojen salgılanması veya alınması. Tüm türlerde üreme organlarında östrojenizme benzer bulgulara neden olur. Köpeklerde deri lezyonlarına, kemikiliğinin baskılanması sonucu pansitopeni, anemi, trombositopeni ve granülositopeniye meydana gelir. Engelleyici etkisinin mekanizması bilinmemektedir.

HIZLANDIRABİLMEK

Hızlandırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

HİYOVERTEBROTOMİ

Atlarda hava keselerinin empiyemi, konkrementleri, tympanitis ve tümoral olgularında hava keselerinin (saccus aeropharus) operatif yöntemle açılması.

HİPERKORTİZOLİZM

Hiperadrenokortisizm.

HETEROSEKSÜELLİK

Heteroseksüel olma durumu.

HAYVANOĞLUHAYVAN

Kurnaz, işini bilen, düzenbaz, açıkgöz, uyanık kimse. Hakaret içeren bir seslenme sözü.

HARHARİYASGİLLER

Balıklar (Pisces) sınıfının, köpek balıklan (Selachii) takımının, yıldız omurlular (Asterospondyli) alt takımından, solungaç yarıkları ve dişleri küçük, derileri saydam olan, doğuran, bütün denizlerde yaşayan bir familya. Harhariyas (Carcharhinus lamia), pamuk balığı (Carcharias glauca) türleri iyi bilinir. (Carchariidae, anlamdaş. Galeidae, pamuk balığı (Carcharias glauca) türleri iyi bilinir.

HIZARBAŞIKUMARLI

Ordu ilinde, Ünye ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

HİPOBİLİRUBİNEMİ

Kanda bilirubinin anormal olarak azalması. Kanda bilirubin düzeyinin anormal derecede azalması.

HAVALANDIRABİLME

Havalandırabilmek işi.

HİSSETTİREBİLMEK

Hissettirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

HARARETLENDİRMEK

Hararetlenmesine yol açmak.

HİPERHİDRATASYON

Hiperhidrasyon.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük