H ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "h" olan, 15 harfli toplam 98 adet kelime bulunmaktadır. h harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu h harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde h harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HAYVANİÇİNCİLİK

Hayvanların ahlaki ve toplumsal konumları, hayvan refahı ve hayvan haklarıyla ilgili tartışmalarda hayvanı merkez alan görüş, zoosantrizm.

HACIAHMETDERESİ

Çorum ili, Seydim nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

HEYKELLEŞTİRMEK

Heykel durumuna getirmek.

HİDROPERİTONEUM

Asites.

HİKAYELEŞTİRMEK

Hikâye durumuna getirmek.

HIRPALAYABİLMEK

Hırpalama imkânı veya olasılığı bulunmak.

HİDROMENİNGİTİS

Seröz sıvı artışıyla belirgin beyin zarı yangısı.

HİPERTRİŞİYAZİS

Aşırı kıllılık.

HYMENOSTOMATİDA

Oligohymenophorea sınıfında, Hymenostomatia alt sınıfında bulunan Tetrahymenina, Ophryoglenina ve Peniculina alt takımlarını içeren silyumlu protozoon takımı.

HİSSEDİLEBİLMEK

Hissedilme imkânı veya olasılığı bulunmak.

HİSSİKABLELVUKU

Önsezi.

HAMPSHİREDOMUZU

Amerika'dan köken alan, muhtemelen Amerika'nın en eski domuz ırkı olan vücut tamamen siyah, ancak ön kolları da kapsayan kemer şeklinde beyaz tüylere sahip, geniş dik küçük kulakları bulunan, etçi, kaslı yağsız et yapısına sahip domuz ırkı.

HOMOJENLEŞTİRME

Bağdaşıklaştırma.

HEMOGLOBİNOPATİ

Kalıtsal bozukluklardan dolayı anormal polipeptit zincirlerinden oluşan, orak hücre anemisi, hemolitik anemi ve talasemiye neden olan anormal tipteki hemoglobinlerin varlığı. Hemoglobin C, E, I, J, S, ve benzerleri yüzlerce tipi vardır.

HASTALANABİLMEK

Hastalanma olasılığı bulunmak.

HATIRLATIVERMEK

Anımsatıvermek.

HELALLEŞEBİLMEK

Helalleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

HESAPLAŞABİLMEK

Hesaplaşma imkânı veya olasılığı bulunmak.

HİPERARJİNİNEMİ

Kanda arjinin düzeyinin yükselmesi.

HİPERSEKSÜALİTE

Aşırı cinsel güç gösterme.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük