H ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "h" olan, 15 harfli toplam 98 adet kelime bulunmaktadır. h harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu h harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde h harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HİPOÖSTROJENEMİ

Kandaki östrojen miktarının azalması.

HAMPSHİREDOMUZU

Amerika'dan köken alan, muhtemelen Amerika'nın en eski domuz ırkı olan vücut tamamen siyah, ancak ön kolları da kapsayan kemer şeklinde beyaz tüylere sahip, geniş dik küçük kulakları bulunan, etçi, kaslı yağsız et yapısına sahip domuz ırkı.

HAZMOLABİLİRLİK

Sindirilebilirlik.

HİDDETLENDİRMEK

Kızdırmak, öfkelendirmek.

HEMOGLOBİNOPATİ

Kalıtsal bozukluklardan dolayı anormal polipeptit zincirlerinden oluşan, orak hücre anemisi, hemolitik anemi ve talasemiye neden olan anormal tipteki hemoglobinlerin varlığı. Hemoglobin C, E, I, J, S, ve benzerleri yüzlerce tipi vardır.

HİPERMETAMORFOZ

Bazı böceklerde, iki ya da daha fazla larva çeşidinin bulunması.

HAYVANİÇİNCİLİK

Hayvanların ahlaki ve toplumsal konumları, hayvan refahı ve hayvan haklarıyla ilgili tartışmalarda hayvanı merkez alan görüş, zoosantrizm.

HİPERPROTEİNEMİ

Kanda protein miktarının anormal olarak yükselmesi. Kanda protein miktarının anormal olarak yükselmesi, proteinemi.

HAZIRLAYIVERMEK

Çabucak hazırlamak.

HANIMINÇİFTLİĞİ

Malatya kenti, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

HİPERSALİVASYON

Aşırı tükürük salgısı.

HOSPİTALİZASYON

Hastayı tedavi için hastaneye yatırma.

HİPOÖSTROJENİZM

Vücuttaki östrojen düzeyinin normalden az olması. Kısırlaştırılmış dişi köpeklerde klinik bir sorun olmasa bile kemiklerde hafif derecede osteoperotik değişikliklere ve idrar tutamama gibi problemlere neden olabilir.

HARARETLENDİRME

Hararetlendirmek işi.

HİDROPERİTONEUM

Asites.

HİSSİKABLELVUKU

Önsezi.

HİPOMETABOLİZMA

Bazal metabolizma hızının düşük oluşu, vücut metabolizmasında yavaşlamayla belirgin durum. Vücudun metabolizmadaki herhangi bir maddeyi kullanımının anormal olarak azalması.

HESAPLAŞABİLMEK

Hesaplaşma imkânı veya olasılığı bulunmak.

HEMOPNÖMOTORAKS

Göğüs boşluğunda kan ve hava toplanması.

HARMANCIKAKALAN

Bursa şehrinde, Harmancık ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.