H ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "h" olan, 15 harfli toplam 98 adet kelime bulunmaktadır. h harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu h harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde h harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HİPOTİYAMİNOZİS

Tiyamin yetersizliği.

HİPERTRİŞİYAZİS

Aşırı kıllılık.

HİPERSALİVASYON

Aşırı tükürük salgısı.

HİPOÖSTROJENEMİ

Kandaki östrojen miktarının azalması.

HAEMOBARTONELLA

Rickettsiales takımında, Anaplasmataceae ailesinde bulunan bakteri cinsi.

HİPOGLUKAGONEMİ

Kanda glukagon seviyesinin normalin altına düşmesi.

HEYKELLEŞTİRMEK

Heykel durumuna getirmek.

HAYVANİÇİNCİLİK

Hayvanların ahlaki ve toplumsal konumları, hayvan refahı ve hayvan haklarıyla ilgili tartışmalarda hayvanı merkez alan görüş, zoosantrizm.

HİNOĞLUHİNLEŞME

Hinoğluhinleşmek durumu.

HİPERALBÜMİNEMİ

Kanda albümin miktarının anormal artması, hiperalbüminoz. Kanda albümin seviyesinin anormal olarak yüksek olması, albüminemi.

HABERLEŞEBİLMEK

Haberleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

HRİSTİYANLAŞMAK

Hristiyan olmak, Hristiyanlığı kabul etmek.

HİPOÖSTROJENİZM

Vücuttaki östrojen düzeyinin normalden az olması. Kısırlaştırılmış dişi köpeklerde klinik bir sorun olmasa bile kemiklerde hafif derecede osteoperotik değişikliklere ve idrar tutamama gibi problemlere neden olabilir.

HYMENOLEPİDİDAE

Cyclophyllidea takımında, Cestoda alt sınıfında bulunan kuşlarda, insan dâhil memelilerde enfeksiyona neden olan, medikal açıdan önemli olan Hymenolepis cinsini içeren sestod ailesi.

HİPOMETABOLİZMA

Bazal metabolizma hızının düşük oluşu, vücut metabolizmasında yavaşlamayla belirgin durum. Vücudun metabolizmadaki herhangi bir maddeyi kullanımının anormal olarak azalması.

HİPOVİTAMİNOZİS

Vitamin yetmezliği.

HACIMAHMUTUŞAĞI

Aksaray ili, Ortaköy ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

HİPOVENTİLASYON

Kan normal gaz seviyesini korumak için gerekli olan hava giriş çıkışının normalin altında gerçekleşmesi. Alveollerdeki hava giriş çıkışının metabolik gereksinimin altında olması sonucu alveol karbondioksit basıncının artması ve oksijen basıncının azalması.

HİDROMENİNGİTİS

Seröz sıvı artışıyla belirgin beyin zarı yangısı.

HİPERKAROTENEMİ

Karotenoitlerin fazla sindirimi veya karotenoitlerin vitamin A'ya dönüşümünün azalması sonucu kanda karoten düzeyinin artması, karotenemi. Karotinoidlerin fazla sindirimi veya karotinoidlerin vitamin A'ya dönüşümünün azalması sonucu gerçekleşen, deride sararmayla belirgin olan kanda karoten düzeyinin artması.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük