HIZLANDIRILMAK Nedir?

HIZLANDIRILMAK kelimesi ilk harfi H ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında h sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi h , ikinci harfi ı , üçüncü harfi z , dördüncü harfi l , beşinci harfi a , altıncı harfi n , yedinci harfi d , sekizinci harfi ı , dokuzuncu harfi r , onuncu harfi ı , onbirinci harfi l , onikinci harfi m , onüçüncü harfi a , ondördüncü harfi k şeklindedir. Başı h sonu k olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

HIZLANDIRILMAK anlamı

Hız verilmek, hızı artırılmak.

HIZLANDIRILMAK hakkında bilgiler

HIZLANDIRILMAK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük