Sonu HI ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "" olan, toplam 44 adet kelime bulunmaktadır. Sonu hı ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında hı olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde hı olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

DEDEKÜLAHI, EĞSERİMIHI, İSKETİMIHI, YOZGADDAHI

9 harfli kelimeler

TEKNEMIHI

7 harfli kelimeler

CAKCAHI, GÖĞÇIHI, ŞILLIHI, YADIRHI

6 harfli kelimeler

BAYAHI, BIRAHI, PARTHI, SAMAHI, SONAHI, SORAHI, ZIRIHI, ZÜLAHI

5 harfli kelimeler

ARAHI, DIPHI, GAYHI, IRAHI, KAYHI, KORHI, SARHI, SAYHI, YALHI, YILHI

4 harfli kelimeler

ÇIHI, DAHI, FAHI, IHHI, ILHI, IRHI, KOHI, SIHI, TAHI, TIHI, YAHI, YUHI, ZAHI, ZIHI

Bazı kelimelerin anlamları

HI

Evet. İşte. Hayır.

PARTHI

Yapılarda kullanılan ağaç kiriş. 2.Bitkilerin sarılması için toprağa dikilen sırık.

DEDEKÜLAHI

Yağ ve şerbet süzmeğe yarayan bakır telli süzgeç .(Bursa).

SONAHI

Sonraki, karşılığı sorahı.

CAKCAHI

Değirmende buğdayın bittiğini haber veren bir aygıt.

GÖĞÇIHI

Renkli ve çiçekli bezden yapılmış para kesesi:Göğçıhıdan para çıkardılar.

BAYAHI

Biraz önceki. Deminki, az önceki: Bu herif bâyâhı herif deel mi?.

YADIRHI

Yabancı.

EĞSERİMIHI

Demircilerin yaptığı uzun, kalın ve dört köşeli demir. (Beyköy Şarkikaraağaç Isparta).

BIRAHI

Gelinin kardeşine kapıda verilen para.

İSKETİMIHI

Çatı ağaç ve tahtalarını çakmak için kullanılan özel çivi. (Yenikent Aksaray Niğde).

ŞILLIHI

Utanmaz.

YOZGADDAHI

Yozgat'taki.

SORAHI

Sonraki, karşılığı sonahı.

TEKNEMIHI

Küçük boyda duvarcı çivisi. (Yenikent Aksaray Niğde).

SAMAHI

Aptal, bön.

  -   -   -  

Anlamında HI bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde HI geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ALIŞTIRMA

Alıştırmak işi. Vücudun gücünü ve dayanıklılığını artırmak için yapılmış olan uygulama, hazırlık çalışması, idman, egzersiz, antrenman. Bir beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapılmış olan tekrar, temrin, talim, egzersiz. Bir araç motorundan tam verim elde edilebilmesi için ilk dönemlerinde yüksek devirde düşük hızda çalıştırılması, rodaj.

ABA

Abla. Bu kumaştan yapılmış yakasız ve uzun üstlük. Bu kumaştan yapılan. Kepenek. Yünün dövülmesiyle yapılmış olan kalın ve kaba kumaş. Bu kumaştan yapılmış olan ve dervişlerce giyilen hırka. Anne.

ALABİLDİĞİNE

Sınırsız, uçsuz bucaksız bir biçimde. Olanca hızı ile. Aşırı derecede, gereğinden çok, gırla, sıvırya.

AKSİ

Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi. Uygun olmayan. İnatçı, hırçın, huysuz.

ACCELERANDO

Gittikçe hızlanarak.

AKINTIÖLÇER

Bir akarsuyun veya kanalın akıntı hızını ve düzeyini ölçmeye yarayan alet.

ALDATMA

Aldatmak işi, deside, al, hıyanet.

ALAZA

Dökülen tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl, soğan vb.

AHIRLAMA

Ahırlamak işi.

ACELE

Hızlı yapılan, çabuk, tez, ivedi. Tez davranma gerekliliği. Vakit geçirmeden, tez olarak.

AHIRLAMAK

Hayvan ahırda uzun süre kalıp hamlaşmak.

ALİ

Yüce, yüksek. "Kurnazca ve haince düzen" anlamında Ali Cengiz oyunu, "çok zorba" anlamında Ali kıran baş kesen, "bir kimse birinden aldığını ötekine, ötekinden aldığını bir başkasına vererek işini yürütmek" anlamında Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye giydirmek deyimlerinde geçen bir söz.

AKSIRMAK

Burun zarlarının gıcıklanması ile solunum kaslarının birdenbire kasılması üzerine, ağız ve burundan hızlı, gürültülü soluk boşaltmak, hapşırmak.

AİLE

Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik. Eş, karı. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.

ALGORİTMA

Orta Çağda ondalık sayı sistemine göre, son zamanlarda ise iyi tanımlanmış kuralların ve işlemlerin adım adım uygulanmasıyla bir sorunun giderilmesi veya sonuca en hızlı biçimde ulaşılması işlemi, Harezmi yolu.

AÇMAZ

Satranç oyununda şahı koruyan taşlardan birinin yerinden oynatılamaması durumu. Tuluatta karşısındakine bir nükte veya tekerleme söyleme kolaylığını veren söz. İçinden zor çıkılır durum.

AÇGÖZLÜ

Mala, yiyeceğe ve içeceğe doymak bilmeyen, açgöz, gözü aç, doymaz, gözü doymaz, tamahkâr, haris, hırslı, tokgözlü karşıtı.

ACUL

Aceleci. Hızlı, çabuk.

AKSIRIK

Herhangi bir sebeple burun zarının gıcıklanması sonucu solunum kaslarının birdenbire kasılmasıyla ağız ve burundan hızlı, gürültülü soluk boşalması olayı, aksırma, hapşırma, hapşırık.

ABDESTLİK

Abdest alınacak yer. Abdest alınırken giyilen ve kolsuz hırkaya benzeyen bir giyecek türü.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük