Sonu HÜM ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "hüm" olan, toplam 6 adet kelime bulunmaktadır. Sonu hüm ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında hüm olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde hüm olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

8 harfli kelimeler

TEFEHHÜM, TEVEHHÜM

5 harfli kelimeler

DÜHÜM, MÜHÜM, TÜHÜM

3 harfli kelimeler

HÜM

Bazı kelimelerin anlamları

HÜM

Korkutarak, zorbalıkla birşey elde etmeyi anlatır: Ali o tarlayı hümle sürdü.

TEFEHHÜM

Anlama.

MÜHÜM

Mühim.

TEVEHHÜM

Kuruntuya düşme.

TÜHÜM

Düğüm.

DÜHÜM

Düğüm.

  -   -   -  

Anlamında HÜM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde HÜM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

NÖROHORMONLAR

Salgılandıkları yerlerden uzaktaki hücreler üzerine etki eden, beyinde, nörosekresyon hücreleri tarafından salgılanan hormonlar. Nörohümor.

İNSANCILLIK

Eski Yunan ve Latin kültürünü en yüksek kültür örneği olarak alan ve Orta Çağın skolastik düşünüşüne karşı XIV. yüzyılda doğan felsefe, bilim ve sanat görüşü, hümanizm, hümanizma. İnsanlık sevgisini, insan ululuğunu en yüce amaç ve olgunluk sayan öğreti, beşeriyetçilik, hümanizm, hümanizma.

HÜMÜRTÜ

Yavaş sesle konuşma: Daha yatmamışlar hümürtü var.

İNSANCIL

İnsan seven. İnsana değer veren. İnsancılık yanlısı olan, beşeriyetçi, hümanist. İnsanla ilgili.

MİKRİNİT

Hümüs çamurundan türemiş, belli bir yapı göstermeyen çürüntü.

TANZİMAT

İdari işlerin düzeltilmesi için alınan önlemlerin ve uygulamaların tamamı. Sultan Abdülmecit zamanında, 1839'da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilan edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem.

FENERLİLER

Divan-ı Hümayun çevirmenliği, 1. yüzyıldan sonra da Eflak ve Buğdan Beyliği yapan Fener'deki Rum Patrikhanesi çevresinde toplanmış Rumlara verilen ad.

RÖNESANS

XV. yüzyıldan başlayarak İtalya'da ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan, klasik İlk Çağ kültür ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat akımı.

ANLAMA

Anlamak işi, anlamaklık, derk, fehim, intikal, tefehhüm, vukuf. Bir olay veya önermenin daha önce bilinen bir kanunun veya formülün sonucu olduğunu görme.

HÜMANİSTLEŞME

Hümanistleşmek durumu.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük