Sonu GOV ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "gov" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu gov ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında gov olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde gov olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GOV

Dedikodu, birini arkasından çekiştirme.

  -   -   -  

Anlamında GOV bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GOV geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KROSİNGOVER

Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında genlerin karşılıklı olarak değiştirilmesi. Kiyazmalar krosingoverin göstergesidir. Krosover. Mayoz bölünmenin profaz I evresinde çiftler halinde yan yana gelen homolog kromozomların sarılması ve birbirine karşı gelen parçalar arasında yer değiştirmesi olayı, parça değişimi.

KİYAZMA

Mayozun I. profazında, iki kromatit arasında gözlenebilen, bağlantı ya da krosingover yeri. Balıklarda optik sinir fibrinlerinin kesişmesi. Çapraz. Mayotik yeniden düzenlenmenin sağlanması için homolog kromozomların kromatidlerinin çaprazlaması.

REKOMBİNASYON

İki ayrı DNA molekülünün birleşerek yeni DNA molekülleri oluşturması. Homolog kromozomlardaki genlerin, krosingoverde (mayozda) yer değiştirmesi sonucu meydana gelen yeni düzenleme. Bir kromozomdaki nükleik asit dizisinin lineer düzenlenmesinin bölünme ve tekrar birleşmeyle değiştirildiği herhangi bir enzimatik olay. Bir kromozomdaki nükleik asit dizisinin lineer düzenlenmesinin kırılma ve yeniden birleşmeyle değiştirildiği herhangi bir enzimatik olay.

KERMELEMEK

Yara kabuk bağlamak. Ahırın tabanına yapışan tezekleri kazımak. Gübreyi bir yere doldurmak ya da sıvamak : Govanların ağzını kermele.

İNTERFERANS

Krosingoverler arasındaki etkileşim. Homolog kromozomlar arasında bir krosingover olması, bir diğerinin oluşumunu engeller (pozitif interferans) veya artırır (negatif interferans). Çoğu organizmalarda krosingoverler arasındaki ara azaldıkça interférons artar. Hücrede bir tip virüsün varlığının diğer virüsün çoğalmasını önlemesi.

AKİYAZMATİK

Mayozda kiyazmanın olmaması. Krossingoverin sadece bir eşeyde meydana geldiği türlerde kiyazmasız mayoz genellikle heterogametik eşeyde oluşmaktadır.