GOV ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "gov" olan, toplam 45 adet kelime bulunmaktadır. gov ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu gov ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde gov olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

GOVGOLAMAK

9 harfli kelimeler

GOVALAMAK, GOVANNAĞA, GOVERTMEÇ, GOVSAKMAK, GOVULAMAK, GOVVERMEK

8 harfli kelimeler

GOVALAMA, GOVALDAK, GOVANLIK, GOVCULUK, GOVERMEK, GOVLAMAK, GOVLAŞMA, GOVSAMAK, GOVSEMEK, GOVURMAK

7 harfli kelimeler

GOVALAK, GOVALIK, GOVIMAK, GOVURGA

6 harfli kelimeler

GOVARA, GOVERİ, GOVMEK, GOVRAM, GOVROŞ, GOVRUK, GOVSAK, GOVŞAK

5 harfli kelimeler

GOVAK, GOVAL, GOVAN, GOVAR, GOVAT, GOVCU, GOVEL, GOVER, GOVİK, GOVİT, GOVUK, GOVUR, GOVUŞ

4 harfli kelimeler

GOVA, GOVU

3 harfli kelimeler

GOV

Bazı kelimelerin anlamları

GOV

Dedikodu, birini arkasından çekiştirme.

GOVANLIK

Saban demirinin eğeye geçtiği yer. Arı kovanlarının konulduğu yer.

GOVLAMAK

Birisine şikâyette bulunmak.

GOVALAMA

Tarafların kızışmasıyla küfürleşme hâlini alan atma türkü.

GOVULAMAK

Kovalamak.

GOVCULUK

Dedikoduculuk.

GOVVERMEK

Bırakmak.

GOVALDAK

Çorapsız ayakkabı giyme (için).

GOVSAMAK

Gevşemek, salıvermek.

GOVERTMEÇ

Suyu bol ayran.

GOVLAŞMA

Dedikoduculuk.

GOVANNAĞA

Tarla ya da bağ evleri. (Kadıobası Güdül Ankara).

GOVALAMAK

Kovalamak. Defetmek.

GOVGOLAMAK

Birisine şikâyette bulunmak.

GOVSAKMAK

Birisine şikâyette bulunmak.

GOVERMEK

Salıvermek, bırakmak, koyvermek. Vurma ya da çarpma sonunda vücudun herhangi bir yeri morarmak, çürümek.

  -   -   -  

Anlamında GOV bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GOV geçen kelimeler listesi verilmiştir.

REKOMBİNASYON

İki ayrı DNA molekülünün birleşerek yeni DNA molekülleri oluşturması. Homolog kromozomlardaki genlerin, krosingoverde (mayozda) yer değiştirmesi sonucu meydana gelen yeni düzenleme. Bir kromozomdaki nükleik asit dizisinin lineer düzenlenmesinin bölünme ve tekrar birleşmeyle değiştirildiği herhangi bir enzimatik olay. Bir kromozomdaki nükleik asit dizisinin lineer düzenlenmesinin kırılma ve yeniden birleşmeyle değiştirildiği herhangi bir enzimatik olay.

AKİYAZMATİK

Mayozda kiyazmanın olmaması. Krossingoverin sadece bir eşeyde meydana geldiği türlerde kiyazmasız mayoz genellikle heterogametik eşeyde oluşmaktadır.

KİYAZMA

Mayozun I. profazında, iki kromatit arasında gözlenebilen, bağlantı ya da krosingover yeri. Balıklarda optik sinir fibrinlerinin kesişmesi. Çapraz. Mayotik yeniden düzenlenmenin sağlanması için homolog kromozomların kromatidlerinin çaprazlaması.

İNTERFERANS

Krosingoverler arasındaki etkileşim. Homolog kromozomlar arasında bir krosingover olması, bir diğerinin oluşumunu engeller (pozitif interferans) veya artırır (negatif interferans). Çoğu organizmalarda krosingoverler arasındaki ara azaldıkça interférons artar. Hücrede bir tip virüsün varlığının diğer virüsün çoğalmasını önlemesi.

KERMELEMEK

Yara kabuk bağlamak. Ahırın tabanına yapışan tezekleri kazımak. Gübreyi bir yere doldurmak ya da sıvamak : Govanların ağzını kermele.

KROSİNGOVER

Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında genlerin karşılıklı olarak değiştirilmesi. Kiyazmalar krosingoverin göstergesidir. Krosover. Mayoz bölünmenin profaz I evresinde çiftler halinde yan yana gelen homolog kromozomların sarılması ve birbirine karşı gelen parçalar arasında yer değiştirmesi olayı, parça değişimi.