GON ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "gon" olan, toplam 131 adet kelime bulunmaktadır. gon ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu gon ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde gon olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

GONİYODİSGENEZİS

15 harfli kelimeler

GONADOTROPİNLER

14 harfli kelimeler

GONGİLONEMOZİS

13 harfli kelimeler

GONADOBLASTOM, GONADOGENEZİS, GONADOLİBERİN, GONADOTROFİZM, GONGUDUDURNAM, GONİYOİMPLANT

12 harfli kelimeler

GONADOSTATİN, GONADOTROPİK, GONADOTROPİN, GONGORACILIK, GONOKORİSTİK

11 harfli kelimeler

GONDOLCULUK, GONADEKTOMİ, GONAKLANMAK, GONCUKLAMAK, GONENDİRMEK, GONGYLONEMA, GONİYOSKOPİ, GONÜLLENMEK, GONÜŞUVEMEK

10 harfli kelimeler

GONAKLAMAK, GONCAAYDIN, GONİYOSKOP, GONOKORİST, GONOKORİZM, GONOPODYUM, GONUŞUKLUK, GONÜLLEMEK

9 harfli kelimeler

GONCUKMAK, GONDARMAK, GONDERMEK, GONDOHDOR, GONDURACI, GONDURMAK, GONDÜRMEK, GONFERANS, GONGURDAK, GONOZOOİT

8 harfli kelimeler

GONDOLCU, GONBELLİ, GONCAFEM, GONCAFER, GONCAGÜL, GONCATER, GONCOLOS, GONENMEK, GONGALAK, GONGULUK, GONGURAK, GONODUKT, GONOSPOR, GONOTEKA, GONSALAK, GONUŞMAH, GONUŞMAK, GONUŞULU

7 harfli kelimeler

GONOKOK, GONACAK, GONADAL, GONAHCI, GONALGA, GONARGA, GONCALI, GONCALO, GONDURA, GONGALA, GONIRSI, GONNÜNE, GONOFOR, GONOPOR, GONOSEL, GONOSİT, GONOTİL, GONOZOM, GONURLU, GONURSU, GONUŞAH, GONUŞMA, GONUŞUH, GONUŞUK, GONYAŞI

6 harfli kelimeler

GONDOL, GONCUK, GONDAK, GONDER, GONDUL, GONGAK, GONGAR, GONGAZ, GONGUN, GONGUR, GONGUŞ, GONMAK, GONRUL, GONYON

5 harfli kelimeler

GONCA, GONAD, GONAH, GONAK, GONAN, GONAT, GONAZ, GONCÜ, GONÇA, GONEN, GONER, GONGA, GONİK, GONİT, GONNE, GONŞİ, GONŞU, GONUL, GONUM, GONUR, GONÜL, GONÜN, GONÜR, GONYA

4 harfli kelimeler

GONK, GONÇ, GOND, GONG, GONİ, GONS, GONT, GONU

3 harfli kelimeler

GON

Bazı kelimelerin anlamları

GON

Kavun. Gön, tabaklanmış deri. Yaş büyükbaş hayvan derisi, karşılığı gön. Gön. Soba. (Saraycık Bozüyük Bilecik). meydana gelen ve eşeylik gözelerine değişen 4 oğul gözenin herbiri.

GONADOTROFİZM

Vücudun iç salgı sisteminde cinsiyet bezlerinin hâkim rol oynaması durumu.

GONGORACILIK

Onyedinci yüzyıl başlarında Gongora adlı İspanyol şairinin kullandığı özenticiliğe verilen ad. Buna kültürsücülük de denir.

GONADOBLASTOM

Testislerde ve yumurtalıklarda görülen eşey hücreleri, Sertoli görünümündeki küçük epitel hücreleri, granüloza hücrelerine benzeyen hücreler ve asidofilik interstisyel hücrelerin kendi aralarında çeşitli oranda karışmasıyla oluşan iyicil tümör.

GONİYOİMPLANT

Glakomun tedavisinde, camera oculi anterior'dan subkonjunktival dokuların altına kadar yerleştirilerek bir çeşit şant görevi üstlenen sentetik materyal.

GONADOLİBERİN

Hipotalamustan salınan dekapeptid yapıda bir doğal GnRH anologu. Hipofiz bezinden FSH ve LH sentez ve sekresyonunu uyarır.

GONADOGENEZİS

Embriyoda er bezi ve yumurtalıkların gelişim süreci.

GONADOTROPİK

Cinsiyet bezleri üzerine uyarıcı etkiye sahip, gonatları uyarıcı.

GONOKORİSTİK

Ayrı eşeylilik.

GONGUDUDURNAM

Kadınların kona kona oynadıkları bir oyun.

GONADOTROPİNLER

Hipofizin ön lobundan salgılanan ve gonadların faaliyetini uyaran çeşitli hormonlar. Folikül uyarıcı hormon (FSH), lütein hormonu (LH), plâsenta tarafından çıkarılan koryon gonadotropini gibi.

GONADOTROPİN

Hipofizin ön lobundan salgılanan gonadların faaliyetini uyaran çeşitli hormonlar. Gonadotrop hormon.

GONİYODİSGENEZİS

İridokorneal açıyı dolduran mezenkimin atrofisi veya ligamentum pektinatumu oluşturan ipliklerdeki yoğunlaşma yetersizliğinden kaynaklanan gözün filtrasyon açısının yapılış bozukluğu. Kimi köpek ırklarında baskın, kalıtsal ailevi bir bozukluk olarak görülür.

GONGİLONEMOZİS

Gongylonema cinsinde bulunan türlerin oluşturduğu sindirim sistemi spirurozisi.

GONDOLCULUK

Gondolcunun yaptığı iş.

GONADOSTATİN

Hipotalamusta üretilen ve hipofiz hormonlarının salınımını durduran polipeptit yapıda hormonlar.

  -   -   -  

Anlamında GON bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GON geçen kelimeler listesi verilmiştir.

EJDERHA

Türlü biçimlerde tasarlanan korkunç bir masal canavarı, ejder, dragon.

ELVERİŞLİ

Uygun, müsait. İşe yarayan, ergonomik.

BARKAROL

Venedik gondolcularının söz ve müziği önceden yazılmadan içlerinden geldiği gibi söyledikleri şarkı. Ritmi üç zamanlı müzik eseri.

GONDOLCU

Gondol çalıştıran kimse.

GARDIFREN

Trenlerde vagon frenlerini işleten kimse.

ÇOBANDEĞNEĞİ

Karabuğdaygillerden, beyaz veya pembe çiçekli, yürek biçimi yapraklı, otsu bir kır bitkisi (Polygonum aviculare).

DÜŞMAN

Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan kimse, yağı, hasım, antagonist, dost karşıtı. Aralarında birbirleriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan taraflar. Bir şeyi büyük ölçüde kullanıp tüketen kimse. Birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları. Bazı şeylerden nefret eden, tiksinen kimse. Bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan (güç, tutum vb.).

DÜŞMANLIK

Düşmanca duygu veya davranış, yağılık, hasımlık, adavet, muhasamat, husumet, antagonizm.

BEGONYAGİLLER

İki çeneklilerden, örneği begonya olan bir bitki familyası.

ÇOKGEN

Açı oluşturacak biçimde üç ve üçten çok kenardan oluşan kapalı şekil, poligon.

KASA

Para veya değerli eşya saklamaya yarayan çelik dolap. Birbiri üzerine istif edilerek yüksekliği ayarlanabilen atlama aracı. Ticarethanelerde para alınıp verilen yer. Basımcılıkta dizgi harflerinin konulduğu gözlerden oluşan tabla. Bazı oyunlarda oyunu yönetme veya para karşılığında fiş verme işi. Kapı ve pencerelerin sabit olarak tutturulduğu asıl çerçeve. Varlıklı kişinin harcamalarını yapan kimse. Tahta veya sentetik maddelerden yapılmış, dört köşe, sağlam ambalaj parçası, sandık. Vagon, kamyon veya traktörün yük taşımak için şasiye bağlanmış üst bölümünü oluşturan parça.

ARGONOT

Kafadan bacaklılardan, salyangoz kabuğu biçiminde kabuğu olan ve ahtapota benzeyen bir hayvan (Argonauta argo).

BEGONYA

Begonyagillerden, dekoratif yaprakları ve renkli çiçekleri olan, pek çok çeşidi bulunan sıcak ülke bitkisi (Begonia).

KOMPARTIMAN

Yolcu trenlerinde vagonların bölmelerle ayrılmış bölümlerinden her biri.

KÖŞEGEN

Bir çokgende ardışık olmayan veya birçok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal.

FURGON

Yolcu katarlarına eklenen yük vagonu.

AR

100 m² değerinde yüzey ölçü birimi. Argon elementinin simgesi. Utanma, utanç duyma.

KULLANIŞLI

Rahatça kullanılabilen, ergonomik.

AMİGOLUK

Amigonun yaptığı iş.

KONDÜKTÖR

Yolcu trenlerinde biletleri denetleyen ve vagon işlerine bakan görevli.