Sonu GONİ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "goni" olan, toplam 15 adet kelime bulunmaktadır. Sonu goni ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında goni olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde goni olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

GAMETOGONİ, HETEROGONİ

9 harfli kelimeler

KOZMOGONİ, AGAMOGONİ, ANDROGONİ, PROTOGONİ, SPOROGONİ

8 harfli kelimeler

AMFİGONİ, GAMOGONİ, MEROGONİ, MONOGONİ, ŞİZOGONİ

7 harfli kelimeler

TEOGONİ

5 harfli kelimeler

AGONİ

4 harfli kelimeler

GONİ

Bazı kelimelerin anlamları

GONİ

Torun.

GAMOGONİ

Gametogoni.

AMFİGONİ

İki bireyin birleşmesiyle meydana gelen bir eşeysel çoğalma şekli. İki bireyin birleşmesiyle meydana gelen bir eşeysel çoğalma tipi.

HETEROGONİ

Ayrı eşeyli döl ile hermafrodit dölün ya da ayrı eşeyli döl ile partenogenezin ya da partenogenezle hermafrodit dölün almaşık olarak birbirini izlemesi şeklinde olan döl değişimi tipi. Ayrı eşeyli dölle hermafrodit dölün veya ayrı eşeyli dölle partenogenezin veya partenogenezle hermofrodit dölün almaşık olarak birbirini izlemesi biçiminde olan döl değişimi tipi. Partogenezis veya biseksüel ilişkiyle ortaya çıkan nesillerin takibi. Ayrı eşeyli döl ile erdişi dölün ya da partenogenezle erdişi dölün ya da partenogenezle ayrı eşeyli dölün birbirinin arkasından gelmesi biçiminde olan döl değişimi tipi.

ANDROGONİ

Protandri.

TEOGONİ

Tanrıların meydana gelişi hakkında bilgi.

SPOROGONİ

Bir hücreli hayvanlardan sporlularda görülen ve asalağın başka konaklara geçmesini sağlamak üzere eşeyli üreyen döl. Coccidia, Gregarine ve Microsporidia türlerinde görülen eşeysiz üreme. Sporlanma. Protozoonlarda sporontun sporokist ve sporozoitlerin oluşumuyla sonuçlanan sporantın çoğa bölünmesi. Birgözeli hayvanlardan sporlularda görülen ve asılağın başka konaklara geçmesini sağlamak üzere eşeyli üreyen döl.

AGONİ

Can çekişme. Şiddetli ağrı, eziyet, acı, ızdırap veya etkilenme.

ŞİZOGONİ

Bir hücrelilerde çoğa bölünme ile birçok hücrelerin meydana gelmesi şeklinde çoğalma. Tek hücreli hayvanların çoğa bölünmeleriyle birçok hücrelerin meydana gelmesi biçiminde çoğalma. Çoğa bölünme. Birgözeli hayvanlardan sporlularda görülen ve konakta birey sayısını arttırmak üzere ardarda meydana gelen eşeysiz çoğalma bölünmeleri.

MONOGONİ

Eşeysiz üreme; tomurcuklanma, bölünme ya da spor meydana getirerek üreme. Eşeysiz üreme, tomurcuklanma, bölünme veya spor meydana getirerek üreme. Eşeysiz çoğalma; tomurcuklanma, bölünme ya da spor meydana getirme biçimlerinde gözükür.

PROTOGONİ

Hermafrodit canlılarda dişi genital organların erkek genital organlardan önce oluşması.

KOZMOGONİ

Evren doğumu.

MEROGONİ

Çoğa bölünme.

AGAMOGONİ

Eşeysiz üreme. Çoğa bölünme.

GAMETOGONİ

Malarya parazitleri ve diğer sporozoa grubu protozoonlarda, şizogoni sonucu oluşan merezoitlerinden erkek ve dişi gametlerin oluşması olayı, gamogoni.

  -   -   -  

Anlamında GONİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GONİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

HAEMOSPORİNA

Sporozoea sınıfında, Coccidia alt sınıfında bulunan omurgalıların kanında şizogoni, kan emen omurgasızların sindirim sisteminde sporogoni evrelerini geçiren, sijinin görülmediği, mikrogamont ve makrogametin bağımsız olarak geliştiği, konoidi bulunmayan, mikrogamonttan 8 kamçılı mikrogametlerin geliştiği, hareketli zigotların (ookinet) oluştuğu, Haemoproteus, Hepatocystis, Leucocytozoon ve Plasmodium cinslerini içeren dolaylı gelişen paraziter protozoon takımı.

BEMEGRİD

Beta-etil ve beta-metilglutarimid bileşiminde, suda 1/200 oranında çözünebilen, merkezi sinir sistemini uyaran ve barbitüratların özel antagonisti olan beyaz kristalize bir madde.

PAŞAÇADIRI

Begonyagillerden, kalp biçimindeki yapraklarının altı kırmızımtırak, üstü koyu yeşil, gövdesi sürünücü ve etli bir süs bitkisi (Begonia feasti).

HETEROPHYİDAE

İnsan ve hayvanlarda parazitlenen Heterophyes, Metagonimus, Cryptocotyle, Stellantchasmus ve Euryhelmis gibi cinsleri bulunan Trematoda sınıfından bağırsaklarda yaşayan trematod ailesi.

BEGONYA

Begonyagillerden, dekoratif yaprakları ve renkli çiçekleri olan, pek çok çeşidi bulunan sıcak ülke bitkisi (Begonia).

CAMBAROİDES

Paragonimus metaserkerlerinin bulunduğu kerevides cinsi.

AMPROLYUM

Koksidiyozun tedavisi ve korunmasında kullanılan tiyamin antagonisti bir ilaç.

MAUN

Tespih ağacıgillerden, Hindistan ve Honduras'ta yetişen büyük bir orman ağacı, akaju (Swietenia mahagoni). Bu ağacın parlak kırmızımtırak renkte, sert ve iyi cilalanan kerestesi. Bu keresteden yapılan.

JALAP

Exogonium veya lpomoeapurga bitkisinin reçine içeren, müshil etkisi gösteren kurutulmuş kökü.

AGGREGATA

Eucoccidiida takımında, Eimeriina alt takımında bulunan kabuklularda şizogoni, sefalopodlarda sporogoni ve gametogoni evrelerini geçiren koksidiyan protozoon cinsi.

İZOKSUPRİN

Beyaz renkte, kokusuz ve yapısal olarak sempatik sistemini uyarıcı aminlere benzeyen, beta adrenerjik almaç agonisti olarak ve ayrıca, papaverin benzeri etkisi nedeniyle damarlarla döl yatağı düz kaslarının gevşemesine neden olan bir ilaç. Bu bileşik, daha çok erken doğum ve yavru atmaların önüne geçmek için ayrıca, navikular hastalığın tedavisinde kullanılır.

ARKEGONYUM

Genellikle şişe şeklinde bir sıra verimsiz hücre tabakası ile çevrilmiş boyun, karın kanal hücreleri ile yumurta hücresinden meydana gelmiş üreme organı. Genellikle şişe biçiminde, bir sıra verimsiz hücre tabakasıyla çevrilmiş, boyun, karın, kanal hücreleri ve yumurta hücresinden meydana gelmiş üreme organı, arkegonium.

PENGUEN

Penguengillerden, Güney Kutbu'nda yaşayan, sırtı kara, göğsü ak, iyi yüzen, deniz hayvanlarıyla beslenen, uçamayan, kısa kanatlı deniz kuşu (Aptenodytes patagonica).

BROMOKRİPTİN

Ergolin türevi olan, prolaktin hormonunu baskılayarak dopamin agonisti etki yapması nedeniyle, sütün salınımını azaltarak etkisini gösteren ayrıca, progesteron salınımını da azaltan yarı sentetik bir alkoloit.

DUALİST

Tam agonist bir ilaca karşı antagonist bir etki oluşturan ve tam agonist veya antagoniste göre daha zayıf etkili olan madde.

DÜŞMAN

Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan kimse, yağı, hasım, antagonist, dost karşıtı. Aralarında birbirleriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan taraflar. Bir şeyi büyük ölçüde kullanıp tüketen kimse. Birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları. Bazı şeylerden nefret eden, tiksinen kimse. Bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan (güç, tutum vb.).

DÜŞMANLIK

Düşmanca duygu veya davranış, yağılık, hasımlık, adavet, muhasamat, husumet, antagonizm.

TEZAT

Karşıtlık, karşıt olma, zıtlık, çelişki, kontrast, antagonizma. Anlatımda birbirine karşıt iki sözü yan yana kullanma.

EKZOKİT

Bazı alglerde oogoniumun üç katlı tabakasından dışta olanı.

ENDOKİT

Bazı alglerde oogoniumun üç katlı tabaksından içte olanı.