GOLGİCİSİMCİĞİ Nedir?

GOLGİCİSİMCİĞİ kelimesi ilk harfi G ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında g sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi g , ikinci harfi o , üçüncü harfi l , dördüncü harfi g , beşinci harfi i , altıncı harfi c , yedinci harfi i , sekizinci harfi s , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi m , onbirinci harfi c , onikinci harfi i , onüçüncü harfi ğ , ondördüncü harfi i şeklindedir. Başı g sonu i olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

GOLGİCİSİMCİĞİ anlamı

Hücre sitoplazmasında sentez olaylarında görevli, ışık mikroskobunda gümüş boyalarıyla görülebilen, elektron mikroskobunda kesecik, vezikül ve yoğunlaştırıcı vakuoller biçiminde olan, glikoproteinler, mukopolisakkaritler, lipoproteinler, kıkırdak ve bağ dokusu maddeleri, bitki hücrelerinde selülozlu maddelerin üretiminin yapıldığı, ökaryot hücrelerin sitoplazmasında, çekirdeğin yakınında üst üste dizilmiş, zarla kaplı yassı keselerden oluşan hücrenin zarsel organeli, Golgi kompleksi, golgi cihazı. Cis Golgi, orta Golgi ve trans Golgi adlı üç kısımdan oluşur. Lipoproteinlerin ve karbonhidratların üretiminde, proteinlerin paketlenmesinde, akrozom ve orta lamel oluşumunda görev yapar.

GOLGİCİSİMCİĞİ hakkında bilgiler

GOLGİCİSİMCİĞİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük