GOD ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "god" olan, toplam 38 adet kelime bulunmaktadır. god ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu god ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde god olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

GODENÇEKİRGE

11 harfli kelimeler

GODAZLANMAK, GODOŞLANMAK

8 harfli kelimeler

GODOŞLUK, GODANLIK

7 harfli kelimeler

GODALAK, GODAMAN, GODDİRİ, GODELEK, GODEMEN

6 harfli kelimeler

GODAFA, GODDİK, GODDUŞ, GODORA

5 harfli kelimeler

GODOŞ, GODAH, GODAK, GODAL, GODAN, GODAŞ, GODAZ, GODEK, GODEL, GODEN, GODEŞ, GODİK, GODOR, GODRİ, GODUĞ, GODUH, GODUK, GODUN, GODUŞ, GODÜK

Bazı kelimelerin anlamları

GOD

Tahtadan yapılmış bir çeşit tahıl ölçeği. Madenden yapılmış tahıl ölçeği. Tahıl ölçmek için kullanılan bir çeşit kab. Saçtan yapılmış, tahıl ölçme kabı (Erzincan Merkez). Hububat ölçüsü, kile. Kile. Gazyağı tenekesi büyüklüğünde ağaç hububat ölçeği. (Küllük Iğdır Kars). Genetik olarak değiştirilmiş gıdalar.

GODELEK

Şişman. Kısa (boy için).

GODALAK

Taneleri alınmış mısır koçanı.

GODDİK

Kısa (boy için).

GODOŞLUK

Pezevenklik.

GODDUŞ

Gözü açık, kurnaz. Usta, becerikli. Görgülü.

GODORA

İri yapılı kişi.

GODANLIK

Kibirlilik, gururluluk.

GODAZLANMAK

Gururlanmak, böbürlenmek.

GODOŞ

Pezevenk.

GODEMEN

İri.

GODAFA

El sepeti. Küfe. Sepet.

GODAMAN

Ufak boylu çocuk.

GODOŞLANMAK

Gururlanmak, böbürlenmek.

GODDİRİ

Sıpa çağırma ünlemi.

GODENÇEKİRGE

Ağustosböceği.

  -   -   -  

Anlamında GOD bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GOD geçen kelimeler listesi verilmiştir.

STRONGYLİDAE

Strongyloidea üst ailesinde bulunan, birçoğu insan dâhil birçok memelide parazitlenen, Chabertia, Oesophagodontus, Oesophagostomum, Strongylus, Ternidens ve Triodontophorus gibi önemli cinsleri bulunan nematodlar.

SATELLİTOZİS

Zedelenmiş sinir hücresinin çevresinde çok sayıda oligodendrogliya veya mikrogliyanın toplanması. Beynin amigdal, talamus ve derin kortikal katlarında sinir hücresinin çevresinde oligodendrogliyanın bulunması fizyolojik olup satellitozis olarak değerlendirilmez.

NÖROSTEROİT

Beyinde oligodendrosit türü gliya hücreleri tarafından ve ufak ölçüde olmak üzere de nöronlar tarafından kolesterolden üretilerek salıverilen belirli steroit ön maddesi ve metabolitleri.

SAMAMİKO

(Argo) Karagöz'ün argodaki adı.

GODUK

Arkadaş. Eşek yavrusu, sıpa. Lazımhk, oturak: çocuğun goduğunu getir. Kile demlen tahıl ölçeğinin dörtte biri, şinik. Çocuk.

İKRAMİYE

Bir yerde çalışan kimselere genellikle kazançtan dağıtılan veya iyi çalıştıkları için verilen aylık dışı para. Piyangoda bir kimseye çıkan para veya nesne.

ÖLÇEYH

Ölçek; 1/4 god'luk tahıl ölçüsü.

PEZEVENK

Gizli ve yasal olmayan cinsel ilişki öncesinde aracılık eden kimse, dümbük, godoş, muhabbet tellalı, kavat, astik, dasnik. Gizli ve yasal olmayan cinsel ilişki öncesinde aracılık eden anlamında kullanılan sövgü sözü.

ASTROSİT

Merkezi sinir sisteminde bulunan bir nöroglia hücresi tipi. Merkezi sinir sisteminde bulunan, sinir hücrelerinin, oligodendrositlerin ve damarların çevresinde yerleşen, kan ve sinir hücreleri arasında su ve mineral madde alışverişini sağlayan, ektodermal kökenli bir çeşit nörogliya hücresi, astrogliya.

AMORTİ

Birden ödenerek faizinin işlemesine son verilen tahvil. Piyangoda bilet değeri kadar kazanılan ikramiye.

GODU

Kapı, ev: Godu godu gezer.

VİHARA

(Mimarlık) Hindistan'da Budacı manastırı. a. bk. pagod, ştupa.

LARGHETTO

Bir parça largodan çabuk ve hafif çalınarak. Bu biçimde çalınan müzik parçası.

TESELLİ

Avunma, avuntu, avunç. Piyangoda büyük ikramiyeyi kaybeden en yakın numaralara yapılmış olan ödeme.

MAKROGLİYA

Astrosit, oligodendrosit, ependim hücreleri gibi bazı nörogliya hücreleri için kullanılan genel bir terim.