GOC ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "goc" olan, toplam 45 adet kelime bulunmaktadır. goc ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu goc ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde goc olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

GOCUNDURMAK, GOCCİŞLEMEK, GOCURGANMAK

10 harfli kelimeler

GOCAMANNIK, GOCUNDURMA

9 harfli kelimeler

GOCAOĞLAN

8 harfli kelimeler

GOCUNMAK, GOCAATKI, GOCABAŞİ, GOCABORU, GOCADARI, GOCALMAK, GOCANNIK, GOCOĞLAN, GOCUKMAK, GOCUKSUZ, GOCUNGAÇ, GOCUNMAH

7 harfli kelimeler

GOCUKLU, GOCUNMA, GOCABAŞ, GOCACIK, GOCACUK, GOCADAM, GOCAMAH, GOCAMAN, GOCESAN, GOCUMAH, GOCUMAK, GOCUMAN

6 harfli kelimeler

GOCANA, GOCARI, GOCİYH

5 harfli kelimeler

GOCUK, GOCAŞ, GOCCA, GOCİH, GOCİK, GOCNA, GOCUH

4 harfli kelimeler

GOCA, GOCE, GOCI, GOCU

3 harfli kelimeler

GOC

Bazı kelimelerin anlamları

GOC

Yün ve kıldan yapılmış, topa benzer çocuk oyuncağı. Üzerinde satırla et dövmeye yarayan kütük.

GOCCİŞLEMEK

Hayvanlar tos vurmak.

GOCADARI

Büyük taneli beyaz mısır.

GOCAOĞLAN

Ayı.

GOCUKMAK

Sakınmak, çekinmek, kaçınmak.

GOCURGANMAK

Gocunmak, alınmak.

GOCAMANNIK

Büyük, iri.

GOCALMAK

Kocalmak; yaşlanmak; ihtiyarlamak.

GOCAATKI

Yün kadın başörtüsü.

GOCABAŞİ

Pazı pancarının vişnekırı rengindeki kökü; turşusu ve pancar denilen yemeği yapılır.

GOCUNMAK

Bir şeyden alınmak. Çekinmek, kaçınmak.

GOCUNDURMA

Gocundurmak işi.

GOCOĞLAN

Ayı.

GOCANNIK

25-30 cm. yüksekliğinde tezek yapmak için kullanılan gübre yığını.

GOCUNDURMAK

Gocunmasına sebep olmak.

GOCABORU

Ceviz ağacı kabuğundan yapılan düdük. (Mamatlar Eğridir Isparta).

  -   -   -  

Anlamında GOC bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GOC geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KUŞKUNMAK

Sakınmak, korkmak. Gocunmak, sakınmak.

KARAKSGİLLER

Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, kemik destekli keseliler (Ostariophysi) alt takımından, dişleri keskin, yırtıcı, Afrika ve Amerika tatlı sularında yaşayan türleri olan bir familya. Kemikli balıklardan, dişleri keskin, yırtıcı, Afrika ve Amerika tatlı sularında yaşayan türleri olan bir familya. (Characinidae), Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının kemikli-balıklar (Teleostei) takımının kemikdesteklikeseliler (Ostariophysi) alt-takımına giren bir familyası. Keskin dişleri vardır. Yırtıcıdırlar. Afrika ve tropik Amerikada tatlı sularda yaşarlar. Basızı süs balığıdır. Piraya (Pygocentrus piraya), haymora (Macrodon trahira), neon balığı (Hyphessobrycon innesi) türleri iyi bilinirler.

GOCUKSUZ

Üzerinde gocuk olmayan. Gocuğu olmadan.

ABDASLIK

Palto, gocuk. Aptes alınan, el yüz yıkanan yer.

GOCUNGAÇ

Alıngan kimse: Çoh gocungaç adamsın.

INGILDAMAK

Kımıldamak, hareket etmek, sallanmak. Üstüne alınıp telaşa düşmek, gocunmak. Huysuzlanmak.

GEDEH

Gocih'den bir yaş küçük, süt emen manda yavrusu. Arapça kökenli kadeh: kadeh.

GARLANGOP

Paldır küldür: Gosgoca dengi garlangop arabaya yüklettik.

MOCUK

Deve yavrusu. Domuz yavrusu. Kısa hırka. Çukura taş atarak oynanan bir çocuk oyunu. Gocuk. Uç kısmında yumru biçiminde şişkinlik bulunan çoban sopası. (Kurtköy Bilecik).

ERLİŞİYOZİS

Ehrlichia cinsi bakterilerin neden olduğu insan, köpek, sığır, koyun, keçi ve atlarda kenelerle bulaşan ateşli bir hastalık. Enfekte bireylerde ateş, baş ağrısı, anoreksi, kırgınlık, lökopeni, trombositopeni, miyozitis ve ara sıra ölüm görülebilmektedir. İnsan enfeksiyonlarına neden olan önemli türler Ehrlichia chaffeensis, Anaplasma phagocytophilum ve Ehrlichia ewingii'dir. Koyun, sığır, kedi ve köpeklerde ise Ehrlichia canis, Haemobartonella felis ve Anaplasma türleri enfeksiyona neden olmaktadır.

KOCUK

Gocuk, içi kürklü kaput. Midye. Bakla, nohut ve benzerleri bitkilerin çift çenetli kabukları. Lahana sapı.

LABİRENTODONLAR

(Labyrinthodonta), takımına giren ve karboniferde yaşayıp bugün soyu tükenmiş olan türleri kapsayan bir bölüm İri, yassı başlı, ağır vücutlu, semendere benzeyen hayvanlardı. İki yaşamlılardan (Amphibia) sınıfının, zırhlı başlılar (Stegocephali) takımından, eski devirlerde yaşamış ve bugün soyu tükenmiş, iri, yassı başlı, semendere benzeyen hayvanlar.

GADO

Manda yavrusu; 'gedeyh' in bir yaş büyüğü, bk. gociyh.

KARGOCULUK

Kargocunun yaptığı iş.

GOCUH

Elbise. Gocuk.

ZANGOÇLUK

Zangocun yaptığı iş.

GOCU

Küçük kardeş. Büyükanne. Arpa yarmasından yapılan bir çeşit çorba. Kocaman. Kocaman, bk. gocuman.

GOCUKLU

Üzerinde gocuğu bulunan.

GOCUNMA

Gocunmak işi.

KOÇUK

Gocuk, içi kürklü kaput.