GOB ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "gob" olan, toplam 31 adet kelime bulunmaktadır. gob ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu gob ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde gob olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

8 harfli kelimeler

GOBALDAK, GOBAŞMAK, GOBULDAK

7 harfli kelimeler

GOBALAH, GOBALAK, GOBELEK

6 harfli kelimeler

GOBLEN, GOBATİ, GOBDON, GOBERA, GOBETE, GOBLET, GOBLEZ

5 harfli kelimeler

GOBAK, GOBAL, GOBAR, GOBAT, GOBEK, GOBEL, GOBER, GOBET, GOBEZ, GOBİK, GOBİL, GOBRA, GOBUÇ, GOBUK, GOBÜL, GOBÜT

Bazı kelimelerin anlamları

GOB

Gözün üst kapağının iç kısmı.

GOBALAH

Kurumuş çam kozalağı.

GOBAL

Çobanların kullandığı baş tarafı topuzlu değnek, sopa. Tokaç, çamaşır tokmağı. Kalınca, kısa sopa, değnek (Erzincan Merkez).

GOBETE

Etli ve yağlı börek.

GOBULDAK

Çam kozası.

GOBAŞMAK

İmece ile iş görmek, yardımlaşmak.

GOBELEK

Yenilen bir çeşit mantar.

GOBATİ

Kaba görünüşlü.

GOBAK

Topaç. Olmamış incir. Haşhaş kozası.

GOBALDAK

Çam kozası.

GOBALAK

İki kulplu testi. Kurumuş çam kozalağı. Kurumuş haşhaş kabuğu. Kısa (boy için).

GOBLEZ

Köpek yavrusu.

GOBERA

Ladin ağacının kabuğundan yapılmış su kabı.

GOBLET

İçerisine dondurulmuş sperma içeren payetler yerleştirilerek sıvı azot içerisinde payetleri bir arada tutmaya ve saklamaya yarayan, kanisterler içerisine konan plastik kap veya kadeh. Kimi sert kenelerin stigmal yüzeyleri üzerindeki kimi işaretler.

GOBLEN

Kanaviçe veya telleri sayılabilecek türde kumaş üzerine renkli iplikle yapılmış olan özel bir işleme. Bu tür işlenmiş (kumaş).

GOBDON

Rusların atlarına verdikleri yem.

  -   -   -  

Anlamında GOB bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GOB geçen kelimeler listesi verilmiştir.

FARİNGOBRANKİYAL

Yutak ve solungaca ait. 2.Bazı balıklarda solungaç yaylarını oluşturan kemiklerden en dorsalde olanı. Yutak-solungaca ait. Bazı balıklarda solungaç yaylarını oluşturan kemiklerden en üstte olanı, faringobranşiyal.

KUMKAYASI

Sıcak ve ılık denizlerde ve özellikle kayalık yerlerde yaşayan kemikli balık (Neogobius).

KAYABALIĞIGİLLER

Asalakbilimde, yaprak solucanlara arakonakçı türleri dolayısıyle adı geçen kemikli balıklar familyası. (Gobiidae):, Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının kemikli-balıklar (Teleostei) takımının geri-kemikli-omuzlular (Catosteomi) alt-takımına giren bir familyası. Büyük başlı, basık ve uzun yapılı küçük balıklardır. Karın yüzgeçleri ventral bir disk yapacak biçimde birleşmiştir. Genel olarak denizlerde ve haliçlerde yaşarlar. Birçok türü tatlı suda yaşar. Pekçok türü vardır. Kömürcin kayası (Gobius niger), hurma kayası (G. minutus), azman kaya (G. jose), salyangoz kayası (G. elongatus), tekir kayası (G. cruentatus), tokmak-baş kaya (G. ophiocephalus), akın kayısı (G. quadrimaculatus), sarı kaya balığı (G. auratus), tatlı-su kayası (G. fluviatilis) iyi bilinirler.

KITIRİYH

Kupkuru; 'gobdon' gibi.

KONJONKTİVA

Gözün korneaya kadar olan ön kısmını ve göz kapaklarının iç yüzeylerini kaplayan, çok sayıda goblet hücresi içeren çok tabakalı silindirik epitelden oluşmuş, ince şeffaf mükoz bir tabaka.

FARİNGOBRANŞİYAL

Faringobrankiyal.

KANİSTER

Konteynere gobletleri yerleştirmek için kullanılan kulplu teneke kutu.

DEREKAYASI

Karnı kanatlı, sazan soyundan göl ve ırmaklarda bulunan, eti yumuşak, rengi siyah bir kaya balığı azmanı. Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, 12-18 cm kadar uzunlukta, Anadolu ve Avrupa tatlı sularında yaşayan, eti lezzetli, G.gobio ve G.fluviatilis türleri iyi bilinen bir cins.