GLOMERULONEFRİT Nedir?

GLOMERULONEFRİT kelimesi ilk harfi G ve son harfi T olan bir kelimedir. Başında g sonunda t olan kelimenin birinci baş harfi g , ikinci harfi l , üçüncü harfi o , dördüncü harfi m , beşinci harfi e , altıncı harfi r , yedinci harfi u , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi o , onuncu harfi n , onbirinci harfi e , onikinci harfi f , onüçüncü harfi r , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi t şeklindedir. Başı g sonu t olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

GLOMERULONEFRİT anlamı

Böbrek glomerül zarının iltihabı.

GLOMERULONEFRİT hakkında bilgiler

GLOMERULONEFRİT ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük