Gİ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "gi" olan, toplam 608 adet kelime bulunmaktadır. gi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu gi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde gi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

GİDERGENLİKÖLÇER, GİNGİVOGLOSSİTİS

15 harfli kelimeler

GİNANDROMORFİZM

14 harfli kelimeler

GİDERİLEBİLMEK

13 harfli kelimeler

GİBERELLİNLER, GİDERİLEBİLME, GİMNOSPERMLER, GİYDİREBİLMEK, GİYECEKLENMEK, GİZLENEBİLMEK, GİZLEYEBİLMEK

12 harfli kelimeler

GİRİŞİMCİLİK, GİRİŞİMÖLÇER, GİDEREBİLMEK, GİDERİNİLMEK, GİDERİVERMEK, GİDİDOĞRUMAK, GİDİLEBİLMEK, GİEMSABOYASI, GİLEYLENMEYH, GİNANDROMORF, GİNGİVEKTOMİ, GİREĞİERTESİ, GİREĞİLENMEK, GİRESUNLULUK, GİREYİERTESİ, GİRİLEBİLMEK, GİRİŞEBİLMEK, GİYDİREBİLME, GİYDİRİCİLİK, GİYİNEBİLMEK, GİYİNİVERMEK, GİZLENEBİLME, GİZLEYEBİLME

11 harfli kelimeler

GİRİŞKENLİK, GİYDİRİLMEK, GİZEMSELLİK, GİZLENİLMEK, GİARDİYOZİS, GİDEREBİLME, GİDERGELMEZ, GİDERGENLİK, GİDERİVERME, GİDİLEBİLME, GİDİŞKENLİK, GİLEYLENMEĞ, GİLEYLENMEK, GİRENLENMEK, GİRENNENMEK, GİREYLENMEK, GİRGİLENMEĞ, GİRİLEBİLME, GİRİŞEBİLME, GİRİŞKİNLİK, GİRİŞTİRMEK, GİŞENDİLLİK, GİYİNEBİLME, GİYİNİVERME, GİYSİÇİBAŞI, GİYSİSİZLİK, GİZLENCELİK, GİZLENPÖÇÜK, GİZZEKLEMEK

10 harfli kelimeler

GİBİLERDEN, GİDERİLMEK, GİRENLEMEK, GİRİNTİSİZ, GİRİŞİLMEK, GİRİŞİMSEL, GİTARCILIK, GİZEMCİLİK, GİZLENİLME, GİZLİCİLİK, GİYİMÇİZER, GİBİSİNDEN, GİDEBİLMEK, GİDEKOYMAK, GİDENNERDE, GİDİBATMAK, GİDİREKTEN, GİDİVERMEK, GİJİRTİKEN, GİLDİREMEK, GİLEYLİLİĞ, GİNGİVİTİS, GİNGİVOZİS, GİNOMONOİK, GİRABİLMEK, GİRDEBURUN, GİRDİRMEYH, GİREBİLMEK, GİRİERTESİ, GİRİMÖLÇER, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

GİDERAYAK, GİDERİLME, GİDERTMEK, GİDİCİLİK, GİRANBAHA, GİRENLEME, GİRGİNLİK, GİRİFTLİK, GİRİFTZEN, GİRİNTİLİ, GİRİŞİLME, GİRİŞİMCİ, GİYDİRİCİ, GİYDİRMEK, GİZLENMEK, GİCELMEYH, GİCİMİKLİ, GİCİŞMEYH, GİDEBİLME, GİDERLEME, GİDİPBATI, GİDİVERME, GİGANTİZM, GİİLEŞMEK, GİLAVADAR, GİLDİRGİÇ, GİLLENMEK, GİNGLİMUS, GİNKGOLİD, GİNOGENEZ, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

GİCİŞMEK, GİDERMEK, GİDERTME, GİDİLMEK, GİDİŞMEK, GİLABURU, GİRİFTAR, GİRİLMEK, GİRİMLİK, GİRİŞKEN, GİRİŞLİK, GİRİŞMEK, GİRMELİK, GİTARİST, GİTTİKÇE, GİYDİRİŞ, GİYDİRME, GİYİLMEK, GİYİMEVİ, GİYİNMEK, GİZEMSEL, GİZLEMEK, GİZLENİŞ, GİZLENME, GİZLEYİŞ, GİZLİLİK, GİBOZİTE, GİCİKLEN, GİCİNMEK, GİCİRGEN, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

GİCİŞME, GİDEĞEN, GİDEREK, GİDERME, GİDİLİŞ, GİDİLME, GİDİMLİ, GİDİŞAT, GİDİŞME, GİNSENG, GİRESUN, GİRİLİŞ, GİRİLME, GİRİNTİ, GİRİŞİK, GİRİŞİM, GİRİŞME, GİRİTLİ, GİTARCI, GİTGİDE, GİYECEK, GİYİLİŞ, GİYİLME, GİYİMLİ, GİYİNİK, GİYİNİŞ, GİYİNME, GİYOTİN, GİZEMCİ, GİZEMLİ, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

GİBİSİ, GİDİCİ, GİNELİ, GİRDAP, GİRGİN, GİRİFT, GİRMEK, GİTMEK, GİYMEK, GİBİCE, GİBRİN, GİCEVİ, GİCİME, GİCREK, GİÇMEK, GİLCAN, GİLDAN, GİLDEN, GİLDİK, GİLGEN, GİLGİL, GİLİME, GİLİNE, GİLLAN, GİLLEK, GİLLİK, GİLYAZ, GİNCİK, GİNCİL, GİNNİM, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

GİDER, GİDİŞ, GİDON, GİRAY, GİRDİ, GİREN, GİRİM, GİRİŞ, GİRME, GİTAR, GİTME, GİYİM, GİYİŞ, GİYİT, GİYME, GİYSİ, GİZEM, GİZİL, GİZLİ, GİBDE, GİBİK, GİBİL, GİBİN, GİBİZ, GİCAN, GİCAV, GİCİK, GİCİT, GİCÜK, GİÇİK, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

GİBİ, GİDİ, GİNE, GİŞE, GİCE, GİCİ, GİÇİ, GİDA, GİDE, GİGİ, GİLE, GİLİ, GİME, GİMI, GİMİ, GİNİ, GİNK, GİRÇ, GİRE, GİRİ, GİRT, GİSİ, GİŞİ, GİTE, GİVİ, GİYA, GİYE, GİYO, GİZO

3 harfli kelimeler

GİZ, GİÇ, GİĞ, GİJ, GİŞ, GİY

2 harfli kelimeler

Bazı kelimelerin anlamları

Ki. Girmek. Kız.

GİDERGENLİKÖLÇER

Mıknatıssal bir özdeğin gidergenlik yeğinliğini ölçmeye yarayan aygıt.

GİDERİLEBİLMEK

Giderilme imkânı veya olasılığı bulunmak.

GİNGİVOGLOSSİTİS

Diş eti ve dilin yangısı.

GİRİŞİMCİLİK

Girişimci olma durumu.

GİYECEKLENMEK

Giyinmek, üzerine giyecek almak.

GİDERİNİLMEK

Giderilmek, uzaklaştırılmak.

GİZLENEBİLMEK

Gizlenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

GİDERİLEBİLME

Giderilebilmek işi.

GİRİŞİMÖLÇER

Işık girişim saçaklarını uzaktan ölçmeye yarayan araç, interferometre.

GİDEREBİLMEK

Giderme imkânı veya olasılığı bulunmak.

GİZLEYEBİLMEK

Gizleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

GİBERELLİNLER

Bitki büyümesini etkileyen bir grup madde. Bazı tohumlarda enzim sentezini uyararak diyapozu kıran, gelişmeyle ilgili pek çok etkisi bulunan doğal bitki büyüme hormonu.

GİNANDROMORFİZM

Ginandromorf olma durumu. Dişi ve erkek eşey karakterlerini bir arada gösterme; bireyin bir yarısının dişi, diğer yarısının erkek karakteri göstermesi. ginandromorf olma durumu. Dişi ve erkek eşey karakterlerini bir arada gösterme. Bireyin bir yarısının dişi, diğer yarısının erkek karakteri göstermesi.

GİMNOSPERMLER

Açık tohumlular.

GİYDİREBİLMEK

Giydirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

  -   -   -  

Anlamında Gİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde Gİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABADİ

Açık saman renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca bir yazı kâğıdı türü.

ABANOZ

Abanozgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanılan birçok ağacın ortak adı. Bu tahtadan yapılmış. Bu ağacın ağır, sert ve siyah renkli tahtası. Koyu, parlak siyah. Bu renkte olan.

ABDAL

Gezgin derviş. Tasavvufta manevi üst bir rütbe. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı.

ABLAKÇA

Ablak gibi.

ABASIZ

Aba giymemiş olan.

ABANİ

Genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş. Bu kumaştan yapılmış.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

ABALI

Aba giymiş olan.

ABANOZLAŞMAK

Ağaç gibi maddeler suda uzun süre kalarak kararmak. Güneşte uzun süre kalarak kararmak, matlaşmak, sertleşmek.

ABA

Abla. Bu kumaştan yapılmış yakasız ve uzun üstlük. Bu kumaştan yapılan. Kepenek. Yünün dövülmesiyle yapılmış olan kalın ve kaba kumaş. Bu kumaştan yapılmış olan ve dervişlerce giyilen hırka. Anne.

ABULLABUT

Kaba saba ve anlayışsız (kimse). Biçimsiz ve kötü giyinen, giyimine özen göstermeyen (kimse).

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).

ABARTISIZ

Olduğu gibi gösterilen, abartmasız, mübalağasız. Abartmadan, abartısız olarak, mübalağasız bir biçimde.

ABONE

Süreli yayınları, parasını önceden ödeyerek alma işi. Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle sözleşme yapan kimse, sürdürümcü. Bir yere gitmeyi alışkanlık hâline getiren (kimse).

ACELECİ

Tez iş gören, çabuk davranan, canı tez, farfara, fırtına gibi, içi tez, ivecen, iveğen, kıvrak, sabırsız, tez canlı, telaşlı, acul.

ABDESTLİK

Abdest alınacak yer. Abdest alınırken giyilen ve kolsuz hırkaya benzeyen bir giyecek türü.

ACCELERANDO

Gittikçe hızlanarak.

ABACI

Aba yapan ya da satan kimse. Asalak. Bedavacı. Abadan giyecek yapan veya satan kimse.

ABANDONE

Boks sporunda dövüşemeyecek duruma gelen boksörün karşılaşmayı yarıda bırakması. Herhangi bir olay karşısında çaresiz duruma düşme.

ABLA

Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi. Erkeklerin kız veya kadınlara seslenirken söyledikleri söz. Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen kız veya kadın. Genelev veya randevuevi işletmecisi kadın, çaça, mama (II).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük