Sonu GİŞ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "giş" olan, toplam 20 adet kelime bulunmaktadır. Sonu giş ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında giş olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde giş olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

8 harfli kelimeler

HAZNEGİŞ, MELENGİŞ, MENEGGİŞ, MENENGİŞ, MERENGİŞ

6 harfli kelimeler

BİLGİŞ, BİNGİŞ, ÇİNGİŞ, GİRGİŞ, MENGİŞ, TİNGİŞ

5 harfli kelimeler

BEGİŞ, DİGİŞ, ENGİŞ, ERGİŞ, GOGİŞ, SEGİŞ, SÖGİŞ

4 harfli kelimeler

EGİŞ

3 harfli kelimeler

GİŞ

Bazı kelimelerin anlamları

GİŞ

Çirkin, kötü.

MERENGİŞ

Çitlembik, sakızağacı.

MENENGİŞ

Çitlembik, sakızağacı.

HAZNEGİŞ

Sabana bulaşan çamurları kazımak için üvendirenin ucuna takılan demir araç.

MENGİŞ

Yeni doğmuş domuz yavrusu. Dişi domuz. Yaşlı. Mavi : Mengiş küpeler. Mayısböceğinin başkalaşım sırasındaki kurtçuk durumu. Kulağın küpe takılan yumuşak yeri, kulakmemesi.

BİLGİŞ

Çok bilen, bilgiç. Bilgiçlik taslayan. Tanıdık, bildik.

DİGİŞ

Dikiş.

GİRGİŞ

Sokulgan, becerikli, girgin kişi.

ÇİNGİŞ

Arap saçı denen ota benzeyen ve bazen çiğ bazen de haşlanıp salata yapılarak yenen bir ot: Tarlanın içinde çok çingiş var, bunlar ayıklanmazsa mahsule zarar verecek.

ERGİŞ

Sobadan ateş çekilen eğri uçlu demir. Erkek, yiğit.

MENEGGİŞ

Çitlembik, sakızağacı.

MELENGİŞ

Çitlembik. Çitlenbik.

BİNGİŞ

Ayakkabı.

ENGİŞ

Meyil, iniş. Yüksük. Şiş. Kızgın pilekiyi (mısır ekmeğini pişirmeye yarayan toprak kap) aşağı almak için kullanılan tepesi eğik araç. Kızgın pilekiyi (mısır ekmeğini pişirmeye yarayan toprak kap) çıkarmakta kullanılan bir ucu çengelli diğer ucu kürek biçiminde demir araç. (Güney İkizdere Rize).

TİNGİŞ

Ufak tefek.

BEGİŞ

Kürek.

  -   -   -  

Anlamında GİŞ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GİŞ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ŞALTER

Anahtar. Genellikle binaların girişine gelen elektrik akımını açıp kapamaya yarayan araç, şalt. Gişe.

BAŞIDEĞMİŞ

Olgun kimse: Başı değmiş bir gişidir. Onunla ev olabilirsin (iyi geçinirsin).

TİTRASYON

Çözelti içindeki bir maddenin derişimini bulmak için, onunla tepkime verebilen derişimi bilinen bir çözeltiden belirli hacimlerde ekleyip, tepkimenin bitim noktasını çözeltinin bazı özelliklerindeki (renk degişimi, çökme, iletkenlik v.b) değişimi gözleyerek gerçekleştirilen bir analiz yöntemi. Bir solüsyonun belli bir ölçüye göre ayarlanması. Konsantrasyonu bilinen bir çözeltiyle bilinmeyen bir çözeltinin eşdeğerlik noktasına kadar karışımını sağlayarak harcanan standart çözelti miktarından konsantrasyonu bilinmeyen çözeltinin konsantrasyonunun bulunması yöntemi. Belirli bir miktar örnekteki etkenin sayısını belirlemek için gerçekleştirilen deney.

DEGİŞTUMEK

Değiştirmek// elbise degiştumek: tebdili kıyafet etmek.

BAŞALTI

Gemilerde tayfa ve erlerin baş taraftaki koğuşları. Kayığın baş tarafının altındaki odacık: Şeker sandıklarını başaltına koyun deniz ıslamasın. Emin yer, en güvenilecek yer: Gişinin malı başaltında gerek. Yağlı güreşte ve karakucakta baş'tan önceki boy.

DEGİŞME

Aldatarak oynanan kar topu oyunu: Arkadaşlarla degişme oyunu oynadık.

GİŞENDİLLİK

Hayvanın ağzına gem gibi vurulan yular: Sert başlı hayvana gişendillik ile binilmez.

JETON

Gişelerde, telefon ve türlü oyunlarda para yerine kullanılan küçük, metal veya plastik nesne.

ŞİŞ

Şişmiş olan yer, şişlik. Şişmiş, şişkin. Bir ucu sivri, demir veya ağaçtan, bazen silah gibi kullanılabilen ince uzun çubuk. Bu çubuğa veya şişe geçirilerek pişirilmiş olan et. Örgü örmekte kullanılan, metal, ağaç, kemik vb.nden yapılan uzun çubuk. 1.Ekmek pişirmekte kullanılan ağaç çevirgeç. 2.Sacda ekmek çevirmeye yarayan ucu sivri demir çubuk. 3.Tandır karıştırmaya yarayan demir. 4.Tandırda kelle ütülemek için kullanılan sivri demir çubuk. 5.Ateş küreği. Sac üstündeki yufkayı çevirmeye yarayan uzun, tahta araç. Şiş; 'egiş'in eşanlamlısı. Yenim olayı sonucu hidrojen gazı oluşumuyle, kaplama ve örtülerde beliren kabarcık. Üzerinde odun kırılan kütük. (Yukarıtırtar Yalvaç Isparta; Kemalpaşa İzmir.; Saçıkara İslahiye Gaziantep). Tandır duvarından düşen pişmiş ekmekleri dışarı almak için kullanılan ucu çengelli demir çubuk. (Küllük Iğdır Kars). Ateş karıştırılan çubuk. (Güdül Ankara). Hayvanların bulundukları yerlerden ayrılmalarını önlemek için kullanılan demir kazık. (Kızılca Bor Niğde).

KİŞE

Ölü çıkan eve komşuların gönderdiği yemek. Tavuk kovalama ünlemi. Fransızca kökenli guichet: gişe.

ÇATLAĞUÇ

Kamçı uçlarına konan tüy veya yarılmış kayış ki kamçıyı şaklatmaya yarar. Çitlenbik, menengiş.