GİŞ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "giş" olan, toplam 6 adet kelime bulunmaktadır. giş ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu giş ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde giş olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GİŞ

Çirkin, kötü.

GİŞİ

Koca, eş. Kişi, insan. Zarif, kibar, soylu kişi. Kişi, erkek. Kadının kocası. Kişi (bk. kişi). Eski türkçe kişi: kişi; çalışan kimse; erkek. Kişi. Kişi, koca.

GİŞİLİK

Bayram ve resmi günlerde giyilen elbise. Kibarlık, soyluluk, insanlık.

GİŞE

İstasyon, sinema, banka, mağaza ve bazı giriş kapılarında bilet veya para alıp verilen, çoğu küçük pencere biçiminde olan yer, şalter.

GİŞELMEK

Heveslenmek.

GİŞENDİLLİK

Hayvanın ağzına gem gibi vurulan yular: Sert başlı hayvana gişendillik ile binilmez.

  -   -   -  

Anlamında GİŞ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GİŞ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ÇİNGİŞ

Arap saçı denen ota benzeyen ve bazen çiğ bazen de haşlanıp salata yapılarak yenen bir ot: Tarlanın içinde çok çingiş var, bunlar ayıklanmazsa mahsule zarar verecek.

DEGİŞTUMEK

Değiştirmek// elbise degiştumek: tebdili kıyafet etmek.

ÇATLAĞUÇ

Kamçı uçlarına konan tüy veya yarılmış kayış ki kamçıyı şaklatmaya yarar. Çitlenbik, menengiş.

BAŞIDEĞMİŞ

Olgun kimse: Başı değmiş bir gişidir. Onunla ev olabilirsin (iyi geçinirsin).

MENGİŞ

Yeni doğmuş domuz yavrusu. Dişi domuz. Yaşlı. Mavi : Mengiş küpeler. Mayısböceğinin başkalaşım sırasındaki kurtçuk durumu. Kulağın küpe takılan yumuşak yeri, kulakmemesi.

ŞİŞ

Şişmiş olan yer, şişlik. Şişmiş, şişkin. Bir ucu sivri, demir veya ağaçtan, bazen silah gibi kullanılabilen ince uzun çubuk. Bu çubuğa veya şişe geçirilerek pişirilmiş olan et. Örgü örmekte kullanılan, metal, ağaç, kemik vb.nden yapılan uzun çubuk. 1.Ekmek pişirmekte kullanılan ağaç çevirgeç. 2.Sacda ekmek çevirmeye yarayan ucu sivri demir çubuk. 3.Tandır karıştırmaya yarayan demir. 4.Tandırda kelle ütülemek için kullanılan sivri demir çubuk. 5.Ateş küreği. Sac üstündeki yufkayı çevirmeye yarayan uzun, tahta araç. Şiş; 'egiş'in eşanlamlısı. Yenim olayı sonucu hidrojen gazı oluşumuyle, kaplama ve örtülerde beliren kabarcık. Üzerinde odun kırılan kütük. (Yukarıtırtar Yalvaç Isparta; Kemalpaşa İzmir.; Saçıkara İslahiye Gaziantep). Tandır duvarından düşen pişmiş ekmekleri dışarı almak için kullanılan ucu çengelli demir çubuk. (Küllük Iğdır Kars). Ateş karıştırılan çubuk. (Güdül Ankara). Hayvanların bulundukları yerlerden ayrılmalarını önlemek için kullanılan demir kazık. (Kızılca Bor Niğde).

TİTRASYON

Çözelti içindeki bir maddenin derişimini bulmak için, onunla tepkime verebilen derişimi bilinen bir çözeltiden belirli hacimlerde ekleyip, tepkimenin bitim noktasını çözeltinin bazı özelliklerindeki (renk degişimi, çökme, iletkenlik v.b) değişimi gözleyerek gerçekleştirilen bir analiz yöntemi. Bir solüsyonun belli bir ölçüye göre ayarlanması. Konsantrasyonu bilinen bir çözeltiyle bilinmeyen bir çözeltinin eşdeğerlik noktasına kadar karışımını sağlayarak harcanan standart çözelti miktarından konsantrasyonu bilinmeyen çözeltinin konsantrasyonunun bulunması yöntemi. Belirli bir miktar örnekteki etkenin sayısını belirlemek için gerçekleştirilen deney.

KİŞE

Ölü çıkan eve komşuların gönderdiği yemek. Tavuk kovalama ünlemi. Fransızca kökenli guichet: gişe.

BAŞALTI

Gemilerde tayfa ve erlerin baş taraftaki koğuşları. Kayığın baş tarafının altındaki odacık: Şeker sandıklarını başaltına koyun deniz ıslamasın. Emin yer, en güvenilecek yer: Gişinin malı başaltında gerek. Yağlı güreşte ve karakucakta baş'tan önceki boy.

ŞALTER

Anahtar. Genellikle binaların girişine gelen elektrik akımını açıp kapamaya yarayan araç, şalt. Gişe.

JETON

Gişelerde, telefon ve türlü oyunlarda para yerine kullanılan küçük, metal veya plastik nesne.

DEGİŞME

Aldatarak oynanan kar topu oyunu: Arkadaşlarla degişme oyunu oynadık.