Sonu GEZİNTİ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "gezinti" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu gezinti ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında gezinti olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde gezinti olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GEZİNTİ

Uzak olmayan bir yere yapılmış olan gezi, tenezzüh. Evlerde oda kapılarının açıldığı aralık, koridor. Sofa, balkon. Kale duvarlarının iç tarafında kuleleri birbirine bağlayan dar yol. Bir çalgıyla belli bir parça çalmaksızın ezgiler çıkarma işi.

  -   -   -  

Anlamında GEZİNTİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GEZİNTİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KRUVAZİYER

Büyük gezinti gemisi.

GEZELEK

Gezinti yeri.

CEVELAN

Dolaşma, dolanma, gezinme, gezinti.

BIRIŞKI

Üstü kapalı, tek atlı yaylı, gezinti arabası.

MUŞ

Altı düz, küçük gezinti vapuru. Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

TENEZZÜH

Gezinti.

PROMÖNAT

Gezinti yeri.

MESİRE

Gezinti yeri, gezilecek yer.

BIRIÇKA

Üstü kapalı, tek atlı yaylı, gezinti arabası.

YAT

Kalkan, zırh vb. korunma aracı. Özel gezinti gemisi.

GEZE

Gelinin çeyiz kaldırma töreni. Düğünden sonra oğlan ve kız tarafının verdikleri karşılıklı ziyafet. Öküz arabasının iki oku arasına, açıklığı koruması için gerilen ağaç. Gezinti yeri.

PİKNİK

Yemek yemek, eğlenmek için açık alanda yapılmış olan günübirlik gezinti. Suyu, yeşilliği olan, gezinti yapılacak yer.

EĞREK

Dinlenme yeri. Hayvanların toplandığı yer. Hayvanların toplu olarak durdukları su başı. Küçük baş hayvanların gece yattıkları yer, ağıl. Köyün ya da mahallenin meydanlığı. Eğlence yeri. Misafir odası. Akar suların yataklarını meydana getiren girintili çıkıntılı topraklar. Hayvanların yazın öğle sıcağında toplanıp dinlendikleri yer. Sıcak havada hayvanların otlakta serinledikleri, dinlendikleri yer. Otlak, gezinti alanı. Su toplanan yer. Avlağı, sürü hayvanlarının istirahat ettiği yer. Dede Korkut'ta Serek'in kardeşi. Aydın ilinde, İncirliova ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

TEFERRÜÇ

Açılma, ferahlama. Gezinti.

GEZELGE

Gezinti yeri.

GEZENEK

Otlak. Gezinti yeri. Koridor. Salon. Yaya kaldırımı. Sofa. Balkon. Verilen bir ya da daha çok koşulu gerçekleyen nokta, doğru ya da eğrilerin oluşturduğu dizge. Anlamdaş. uzambilgisel yer. Erzurum kenti, Şenkaya ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

SEYRANLIK

Gezinti yeri.

GEZİ

Ülkeler veya şehirler arasında yapılmış olan uzun yolculuk, seyahat. Gezilip hava alınacak yer. Gezinti yeri. Pamuk ve ipekle karışık dokunmuş hareli kumaş. Gezmek, görmek, eğlenmek amacıyla yapılmış olan yolculuk. Bu kumaştan yapılan.

KALESKA

Dört tekerlekli, hafif, bir tür gezinti arabası.

GEZEK

Çok gezen kişi. Köy halkının, köy odasına gelen misafire, çobana, imama sıra ile yemek göndermesi. Ailelerin aralarında sıra ile birbirlerine verdikleri ziyafet, toplantı. Misafirlik. Sıra ile hayvan gütme: Gezekten geldim. Öküz, inek ve benzerleri sürüsü. Otlak. Pirinç, buğday tarlası: Pirinç gezeği. Gezinti yeri. Öküz arabaları dizisinin en önünde giden araba: Bizim araba gezek. Sıra, nöbet: Bu akşam gezek kimde ?. Ambarların önündeki sofa. Sıra.