Sonu GEREN ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "geren" olan, toplam 4 adet kelime bulunmaktadır. Sonu geren ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında geren olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde geren olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GEREN

Kuruyunca çatlayan toprak, verimsiz, tuzlu, killi toprak.

KIZILGEREN

Toprağı kırmızı ve sert olan yer.

SARIGEREN

Sarı, yağlı toprak.

KANATGEREN

Ağrı kenti, Eleşkirt belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

  -   -   -  

Anlamında GEREN bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GEREN geçen kelimeler listesi verilmiştir.

GERENG

İyi, kuvvetli: Bu sene benim arpa gereng yerdedir.

TENZOR

Geren, gerici.

MANDAL

Kapı vb. şeyleri kapalı tutmaya yarayan, döner tahta veya metal parça. Ut, kanun, keman vb. çalgıların tellerini geren düğme. Evlek. İpe serilen çamaşırı tutturmak için kullanılan yaylı kıskaç.

TÜMKOR

Sıkıntılara göğüs geren kimse.

GERENLEMEK

Sürü, birbirinden düzenli aralıklarla ayrılarak yayılmak. Hava bulutlanmak, serinlemek: Hava gerenledi. Damın üzerine killi toprak atmak: Damı daha gerenlemedim.

KÜCÜ

Dokuma tezgâhlarında arış ipliklerini açıp kapayan tarak. Heybe dokumakta kullanılan, üzerine teller çakılmış tahta, basit dokuma aygıtı. İnce sicim kalınlığında, sağlam, bükülmüş pamuk ipliği. Şubat ayı. Halı dokuma aygıtında ipleri geren ve gevşeten, silindir biçiminde, uzun ağaç. Bez dokuma aygıtında tarağın arkasında bulunarak iplik katlarının açılıp kapanmasını düzenleyen, özel biçimde bükülmüş ipler. Dokuma aygıtında uzunluğuna giden iplerin iki ucunu birleştiren yuvarlak, tahta çubuklar. Dokuma tezgahlarında dik inen ipliklerin arasını açıp kapamaya yarayan demirden yapılma uzun dişli tarak. Dokuma tezgahlarında örgü iplerini birbirinden ayıran yuvarlak ağaç. Dokuma tezgahlarında çözgü ipliklerinin bir kısmını aşağıda tutmaya yarayan tellerden her biri. Kimi dokuma tezgahlarında diren adı verilen ipliklerin arasından geçirildiği iki yan deynek ile bunları birbirlerine bağlayan ara ipliklerden oluşan düzen. Bazı dokuma tezgahlarında ağaç kücü yerine kullanılan keten lifinden yapılma sicim.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük