GELİPDURUPATIR Nedir?

GELİPDURUPATIR kelimesi ilk harfi G ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında g sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi g , ikinci harfi e , üçüncü harfi l , dördüncü harfi i , beşinci harfi p , altıncı harfi d , yedinci harfi u , sekizinci harfi r , dokuzuncu harfi u , onuncu harfi p , onbirinci harfi a , onikinci harfi t , onüçüncü harfi ı , ondördüncü harfi r şeklindedir. Başı g sonu r olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

GELİPDURUPATIR anlamı

Gelip durmak.

GELİPDURUPATIR hakkında bilgiler

GELİPDURUPATIR ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük