GELİNCİKGİLLER Nedir?

GELİNCİKGİLLER kelimesi ilk harfi G ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında g sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi g , ikinci harfi e , üçüncü harfi l , dördüncü harfi i , beşinci harfi n , altıncı harfi c , yedinci harfi i , sekizinci harfi k , dokuzuncu harfi g , onuncu harfi i , onbirinci harfi l , onikinci harfi l , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi r şeklindedir. Başı g sonu r olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

GELİNCİKGİLLER anlamı

Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, gelincik, haşhaş, kırlangıç otu ve benzerleri bitkileri içine alan familya. Yaprakları almaşlı, genelde tek çiçekli ve ışınsal simetrili, taç ve çanak yaprakları gösterişli, erkek organları çok sayıda ve bir ya da birkaç sıra dizili, meyveleri kapsül, lomentum ya da ince uzun kapsül şeklinde olan, bir ya da çok yıllık, otsu, çalmışı bazen de ağaçsı türleri olan, dünyada 28 cins ve 250 kadar türle, ülkemizde ise 5 cins ve 45 kadar türle temsil edilen bir familya.

GELİNCİKGİLLER hakkında bilgiler

GELİNCİKGİLLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük